đŒ°đŒœđŒ°đƒđ„đ‰đŒłđŒŽđŒčđŒœđŒčđŒ»đŒ°đŒżđ†đƒ

đ†đ‚đŒ°đŒŒ Wikipedia
(đŒč𐍃 𐍄đŒčđŒżđŒ·đŒ°đŒœđŒ° đŒ·đŒč𐌳𐍂𐌮 đ†đ‚đŒ°đŒŒ đŒ·đŒ°đŒżđŒ±đŒč𐌳𐌰𐍃𐌮đŒč𐌳𐍉)
Wbar transp.gif
qNews News

August, 19th, 2016: Many changes have been made. The built-in Skeirs font by Robert Pfeffer now only displays the Gothic Unicode, so that Roman text is displayed without the font. Thanks to Robert for adjusting the font to do this. Second, the User Interface translation for Gothic is opened up again, which we are currently fixing. There was an issue with the number of translation of Media wiki which is why it was locked. Third, we are working on a new dictionary. We're also correcting some of the Gothic on main pages.

March, 25th, 2016: All articles corrected with the exception of one. All front page articles are protected and 3 articles are added to the front page articles.

October 23th, 2015: Our Wikipedia got a huge clean-up: articles with mistakes got corrected and bad or unnecessary articles were removed.

Archive

đŒ·đŒ°đŒčđŒ»đŒ°, đŒ°đŒ»đŒ»đŒ° đŒ°đŒœđŒ° 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđŒ°đŒč
𐌾𐍉𐍃 𐍆𐍂đŒčđŒŸđ‰đŒœđƒ đŒČ𐌿𐍄đŒč𐍃đŒșđ‰đŒœđƒ 𐍆𐍂𐍉𐌳đŒčđŒ±đ‰đŒș𐍉𐍃.
496 đŒ»đŒ°đŒżđŒ±đ‰đƒ đŒČđŒżđ„đŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°đŒč
𐍅𐌰đŒčđŒ»đŒ° đŒ°đŒœđŒłđŒ°đŒœđŒŽđŒŒđŒ° 𐍃đŒčđŒŸđŒ°đŒč𐌾 đŒ°đŒœđŒ° đŒČ𐌿𐍄đŒč𐍃đŒșđŒ°đŒŒđŒŒđŒ° đŒżđƒđŒŒđŒŽđ‚đŒŸđŒ° 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđ‰đƒ, 𐍆𐍂𐍉𐌳đŒčđŒ±đ‰đŒș𐍉𐍃 đŒčđŒœ đŒœđŒ°đ„đŒŸđŒ°, 𐌾𐌰𐍂𐌮đŒč đˆđŒ°đ‚đŒŸđŒč𐍃 đŒŒđŒ°đŒČ đŒŒđŒčđŒžđŒ°đ‚đŒ±đŒ°đŒčđŒłđŒŸđŒ°đŒœ. 𐍃𐍉 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđŒ° đŒČđŒżđ„đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°đŒč đŒŸđŒ°đŒ· 496 đŒ»đŒ°đŒżđŒ±đŒ°đŒœđƒ đŒ·đŒ°đŒ±đŒ°đŒč𐌾.
Wbar green3.jpg
  • 𐌮đŒč đŒČđŒ°đŒ±đŒčđŒČđŒč𐍃𐍄𐌰 đŒŒđŒ°đŒœđŒœđŒ° 𐍃𐌰𐌮đŒč đŒ»đŒčđŒ±đŒ°đŒč𐌳𐌰 đŒčđ‰đŒ·đŒ°đŒœđŒœ D. Rockefeller 𐍅𐌰𐍃?
  • 𐌮đŒč 𐍅𐌰𐌿𐍂𐌳đŒč𐍃 'disc jockey' 𐌾𐌰𐍄𐌰 đ†đ‚đŒżđŒŒđŒč𐍃𐍄 đŒčđŒœ đŒŸđŒŽđ‚đŒ° 1937 đŒ±đ‚đŒżđŒșđŒŸđŒ°đŒłđŒ° 𐍅𐌰𐍂𐌾?
  • đŒŒđŒ°đŒœđƒ đŒŒđŒ°đŒč𐍃 𐌿𐍆𐍄𐍉 đŒŒđŒč𐌾 𐍂𐌰đŒč𐌳𐌰đŒč đƒđŒ»đŒŽđŒč𐌾𐌰 𐍃đŒșđŒ°đ€đŒŸđŒ°đŒœ 𐌾𐌰𐌿 đŒ”đŒčđŒœđ‰đŒœđƒ?

(đŒ°đŒ»đŒłđŒ°đŒč 𐍅𐌰đŒčđŒ·đ„đ‰đƒ | +)

Wbar green1.jpg
đŒ»đŒ°đŒżđ†đƒ 𐍅đŒčđŒșđ‰đŒœđƒ đŒ»đŒ°đŒżđ†đƒ 𐍅đŒčđŒșđ‰đŒœđƒ

đŒ°đ‚đŒ°đŒ±đŒŸđŒ° đ€đŒŽđ„đ‚đŒŽđŒŸđŒ°

Arabia Petraea.svg

đŒ°đ‚đŒ°đŒ±đŒŸđŒ° đ€đŒŽđ„đ‚đŒŽđŒŸđŒ° 𐍅𐌰𐍃 đŒČ𐌰𐍅đŒč đŒ°đŒœđŒ° đŒŒđŒ°đ‚đŒș𐌰đŒč đ‚đ‰đŒŒđŒ°đ‚đŒŽđŒčđŒșđŒč𐍃, 𐌾𐌰𐍂𐌮đŒč đŒœđŒż đŒ»đŒčđŒČđŒ°đŒœđŒł đŒŸđ‰đ‚đŒłđŒ°đŒœđŒŸđŒ°, đƒđŒżđŒœđŒžđ‚đ‰đƒ đƒđ…đ‚đŒŸđ‰đƒ, 𐍃đŒčđŒœđŒ°đŒŸ đŒŸđŒ°đŒ· đŒœđŒ°đŒżđ‚đŒž-𐍃𐌰đŒČđŒ”đƒ 𐍃𐌰𐌿𐌳đŒč𐍃đŒș𐌰đŒčđŒ¶đ‰đƒ đŒ°đ‚đŒ°đŒ±đŒŸđ‰đƒ. đŒčđŒŸđŒ° đŒ·đŒ°đŒčđŒ·đŒ°đŒ»đŒł 𐌾đŒčđŒżđŒłđŒ°đŒœđŒČ𐌰𐍂𐌳đŒč 𐌾đŒčđŒ¶đŒŽ đŒœđŒ°đŒ±đŒ°đ„đŒŽđŒ°đŒœđŒŽ đŒżđŒœđŒł 106 đŒŸđŒ°đŒ· 𐍀𐌮𐍄𐍂𐌰 𐍅𐌰𐍃 đŒčđŒ¶đ‰đƒ đŒ·đŒ°đŒżđŒ±đŒčđŒłđŒ°đŒ±đŒ°đŒżđ‚đŒČ𐍃. 𐍃𐍅𐌮 đŒŒđŒ°đŒœđŒ°đŒČ𐌰 đŒČđŒ°đŒżđŒŸđŒ° đŒčđŒœ đŒżđ‚đ‚đŒżđŒœđŒ°, đŒčđŒŸđŒ° đ†đ‚đŒ°đŒœđŒ°đŒŒ đ„đ‚đŒ°đŒżđŒŸđŒ°đŒœđŒż, 𐌾𐌰𐍄𐌰 𐍂𐌮đŒčđŒșđŒč đŒ·đŒ°đŒčđŒ·đŒ°đŒ»đŒł đŒżđŒœđŒł đŒčđŒœđŒœđŒČđŒ°đŒœđŒČ𐌮đŒčđŒœ đŒčđƒđŒ»đŒ°đŒŒđŒč𐍃..


Wbar transp.gif
đŒșđŒżđŒœđŒŸđ‰đƒ đŒșđŒżđŒœđŒŸđŒ°
Wbar blue.jpg
đŒČđŒżđ„đŒ°đŒœđƒ
Gizur and the Huns.jpg

Only see squares? Download this font: Ulfilas (by Robert Pfeffer).

Don't speak Gothic? Gothic is an ancient East Germanic language spoken during the Dark Ages in Ukraine, Spain, Italy, and Aquitaine. It is the oldest Germanic language which we have a lot of knowledge of, and its vocabulary is highly similar to that of Old English. It is mostly known through a translation of the Bible made in the 4th century by Wulfila, an Ostrogothic bishop, but there are other writings in Gothic, such as a calendar, some records of financial transactions, and an explanation of the Bible known as the "Skeireins". The Skeireins is most likely written in native Gothic, and so it has a more complex structure than the Gothic Bible. Gothic is no longer spoken, and it has no descendants, but it can still be seen in Spanish, with words like "ganso" (goose), and in "Bagme Bloma", a poem by J.R.R. Tolkien written in a reconstructed form of Gothic.

Gothic is written in an alphabet of its own. You will find fonts here, keyboard help here, and transliteration rules here.


Wbar purple.jpg
 
Wbar purple.jpg
𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđ‰đƒ đŒčđŒœ đŒ°đŒœđŒžđŒ°đ‚đŒ°đŒčđŒŒ đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđ‰đŒŒ