đŒ°đŒœđŒ°đƒđ„đ‰đŒłđŒŽđŒčđŒœđŒčđŒ»đŒ°đŒżđ†đƒ

đ†đ‚đŒ°đŒŒ Wikipedia
(đŒč𐍃 𐍄đŒčđŒżđŒ·đŒ°đŒœđŒ° đŒ·đŒč𐌳𐍂𐌮 đ†đ‚đŒ°đŒŒ đŒ·đŒ°đŒżđŒ±đŒč𐌳𐌰𐍃𐌮đŒč𐌳𐍉)
Wbar transp.gif
qNews News

August, 19th, 2016: Many changes have been made. The built-in Skeirs font by Robert Pfeffer now only displays the Gothic Unicode, so that Roman text is displayed without the font. Thanks to Robert for adjusting the font to do this. Second, the User Interface translation for Gothic is opened up again, which we are currently fixing. There was an issue with the number of translation of Media wiki which is why it was locked. Third, we are working on a new dictionary. We're also correcting some of the Gothic on main pages.

March, 25th, 2016: All articles corrected with the exception of one. All front page articles are protected and 3 articles are added to the front page articles.

October 23th, 2015: Our Wikipedia got a huge clean-up: articles with mistakes got corrected and bad or unnecessary articles were removed.

Archive

đŒ·đŒ°đŒčđŒ»đŒ°, đŒ°đŒ»đŒ»đŒ° đŒ°đŒœđŒ° 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđŒ°đŒč
𐌾𐍉𐍃 𐍆𐍂đŒčđŒŸđ‰đŒœđƒ đŒČ𐌿𐍄đŒč𐍃đŒșđ‰đŒœđƒ 𐍆𐍂𐍉𐌳đŒčđŒ±đ‰đŒș𐍉𐍃.
507 đŒ»đŒ°đŒżđŒ±đ‰đƒ đŒČđŒżđ„đŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°đŒč
𐍅𐌰đŒčđŒ»đŒ° đŒ°đŒœđŒłđŒ°đŒœđŒŽđŒŒđŒ° 𐍃đŒčđŒŸđŒ°đŒč𐌾 đŒ°đŒœđŒ° đŒČ𐌿𐍄đŒč𐍃đŒșđŒ°đŒŒđŒŒđŒ° đŒżđƒđŒŒđŒŽđ‚đŒŸđŒ° 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđ‰đƒ, 𐍆𐍂𐍉𐌳đŒčđŒ±đ‰đŒș𐍉𐍃 đŒčđŒœ đŒœđŒ°đ„đŒŸđŒ°, 𐌾𐌰𐍂𐌮đŒč đˆđŒ°đ‚đŒŸđŒč𐍃 đŒŒđŒ°đŒČ đŒŒđŒčđŒžđŒ°đ‚đŒ±đŒ°đŒčđŒłđŒŸđŒ°đŒœ. 𐍃𐍉 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđŒ° đŒČđŒżđ„đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°đŒč đŒŸđŒ°đŒ· 507 đŒ»đŒ°đŒżđŒ±đŒ°đŒœđƒ đŒ·đŒ°đŒ±đŒ°đŒč𐌾.
Wbar green3.jpg
  • 𐌮đŒč đŒčđŒœ 𐍃𐍅𐌰đŒčđŒ·đŒ°đ‚đŒŽđŒčđŒșđŒŸđŒ° đŒŒđŒčđŒœđŒœđŒč𐍃𐍄𐌰 đŒŒđŒ°đŒżđ‚đŒžđ‚đŒ° đŒčđŒœ đŒŒđŒčđŒłđŒŸđŒżđŒœđŒČ𐌰𐍂𐌳𐌰 𐍅𐌰đŒčđ‚đŒžđŒ°đŒœđŒł?
  • 𐌮đŒč đŒ°đŒœđŒ° đŒ°đŒ»đŒ»đŒ°đŒčđŒŒ 𐌰đŒč𐍂𐌾𐌰𐌳𐌰đŒčđŒ»đŒčđŒŒ đŒ±đŒ°đŒżđ‚đŒČ𐍃 đŒč𐍃𐍄 đŒŒđŒč𐌾 đŒœđŒ°đŒŒđŒčđŒœ "đ‚đŒżđŒŒđŒ°"?
  • đŒŒđŒ°đŒœđƒ đŒŒđŒ°đŒč𐍃 𐌿𐍆𐍄𐍉 đŒŒđŒč𐌾 𐍂𐌰đŒč𐌳𐌰đŒč đƒđŒ»đŒŽđŒč𐌾𐌰 𐍃đŒșđŒ°đ€đŒŸđŒ°đŒœ 𐌾𐌰𐌿 đŒ”đŒčđŒœđ‰đŒœđƒ?

(đŒ°đŒ»đŒłđŒ°đŒč 𐍅𐌰đŒčđŒ·đ„đ‰đƒ | +)

Wbar green1.jpg
đŒ»đŒ°đŒżđ†đƒ 𐍅đŒčđŒșđ‰đŒœđƒ đŒ»đŒ°đŒżđ†đƒ 𐍅đŒčđŒșđ‰đŒœđƒ

đŒ·đŒ°đŒ»đŒŸđŒ°đ‚đŒżđŒœđŒ°

đŒ·đŒ°đŒ»đŒŸđŒ°đ‚đŒżđŒœđŒ° đŒčđŒœ 𐍆𐍂đŒčđƒđŒ°đŒ·đ„đŒ° đŒŸđŒŽđ‚đŒč𐍃 1451

đŒ±đŒč đŒ±đŒčđŒżđŒ·đ„đŒŸđŒ° đŒ·đŒ°đŒ»đŒŸđŒ°đ‚đŒżđŒœđŒ° đŒč𐍃𐍄 đŒ”đŒčđŒœđ‰, 𐍃𐌮đŒč đŒ·đŒ°đŒ±đŒ°đŒč𐌾 đŒČ𐌰𐍅đŒč𐍃𐍃 đŒŒđŒč𐌾 đŒżđŒœđŒ·đŒżđŒ»đŒžđ‰đŒŒ, đŒčđŒœ 𐌾đŒč𐍃 𐍃đŒč đŒŒđŒ°đŒČ đŒŒđŒ°đŒœđŒœđŒ°đŒœđƒ đŒ°đŒœđŒ°đŒŒđŒ°đŒ·đ„đŒŸđŒ°đŒœ đŒŸđŒ°đŒ· đŒČđŒ°đƒđŒ»đŒŽđŒčđŒžđŒŸđŒ°đŒœ, 𐌰đŒș𐌮đŒč đŒŸđŒ°đŒ· đŒœđŒ°đƒđŒŸđŒ°đŒœ. đŒčđŒœ đŒČđŒ°đŒ»đŒ°đŒżđŒ±đŒŽđŒčđŒœđŒ°đŒč đŒ±đŒč 𐌾đŒčđŒżđŒłđ‰đŒŒ, 𐌿𐍆𐍄𐍉 đŒżđŒ±đŒčđŒ»đŒ°đŒčđŒŒ 𐍅𐌰đŒčđŒ·đ„đŒčđŒŒ đŒČđŒ°đŒżđŒŒđŒŸđŒ°đŒœđŒłđŒ°. đŒ°đŒœđŒ°đ…đŒ°đŒč𐍂𐌾𐍉𐍃 đŒ·đŒ°đŒ»đŒŸđŒ°đ‚đŒżđŒœđ‰đƒ đŒČđŒ°đŒżđŒŒđŒŸđŒ°đŒœđŒł đŒ·đŒ°đŒ»đŒŸđŒ°đ‚đŒżđŒœđŒ°đŒč 𐍃𐍅𐌰𐍃𐍅𐌮 đŒČ𐍉𐌳𐌰 𐍅𐌰đŒčđŒ·đ„ đŒŸđŒ°đŒ· đŒčđŒ±đŒœđŒ°đƒđƒđŒż đŒŒđŒ°đŒœđŒœđŒŽ đŒŸđŒ°đŒ· đŒ”đŒčđŒœđ‰đŒœđ‰..


Wbar transp.gif
đŒșđŒżđŒœđŒŸđ‰đƒ đŒșđŒżđŒœđŒŸđŒ°
Wbar blue.jpg
đŒČđŒżđ„đŒ°đŒœđƒ
Gizur and the Huns.jpg

Only see squares? Download this font: Ulfilas (by Robert Pfeffer).

Don't speak Gothic? Gothic is an ancient East Germanic language spoken during the Dark Ages in Ukraine, Spain, Italy, and Aquitaine. It is the oldest Germanic language which we have a lot of knowledge of, and its vocabulary is highly similar to that of Old English. It is mostly known through a translation of the Bible made in the 4th century by Wulfila, an Ostrogothic bishop, but there are other writings in Gothic, such as a calendar, some records of financial transactions, and an explanation of the Bible known as the "Skeireins". The Skeireins is most likely written in native Gothic, and so it has a more complex structure than the Gothic Bible. Gothic is no longer spoken, and it has no descendants, but it can still be seen in Spanish, with words like "ganso" (goose), and in "Bagme Bloma", a poem by J.R.R. Tolkien written in a reconstructed form of Gothic.

Gothic is written in an alphabet of its own. You will find fonts here, keyboard help here, and transliteration rules here.


Wbar purple.jpg
 
Wbar purple.jpg
𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđ‰đƒ đŒčđŒœ đŒ°đŒœđŒžđŒ°đ‚đŒ°đŒčđŒŒ đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđ‰đŒŒ