đŒ°đŒœđŒ°đƒđ„đ‰đŒłđŒŽđŒčđŒœđŒčđŒ»đŒ°đŒżđ†đƒ

đ†đ‚đŒ°đŒŒ Wikipedia
Wbar transp.gif
qNews News

August, 19th, 2016: Many changes have been made. The built-in Skeirs font by Robert Pfeffer now only displays the Gothic Unicode, so that Roman text is displayed without the font. Thanks to Robert for adjusting the font to do this. Second, the User Interface translation for Gothic is opened up again, which we are currently fixing. There was an issue with the number of translation of Media wiki which is why it was locked. Third, we are working on a new dictionary. We're also correcting some of the Gothic on main pages.

March, 25th, 2016: All articles corrected with the exception of one. All front page articles are protected and 3 articles are added to the front page articles.

October 23th, 2015: Our Wikipedia got a huge clean-up: articles with mistakes got corrected and bad or unnecessary articles were removed.

Archive

đŒ·đŒ°đŒčđŒ»đŒ°, đŒ°đŒ»đŒ»đŒ° đŒ°đŒœđŒ° 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđŒ°đŒč
𐌾𐍉𐍃 𐍆𐍂đŒčđŒŸđ‰đŒœđƒ đŒČ𐌿𐍄đŒč𐍃đŒșđ‰đŒœđƒ 𐍆𐍂𐍉𐌳đŒčđŒ±đ‰đŒș𐍉𐍃.
507 đŒ»đŒ°đŒżđŒ±đ‰đƒ đŒČđŒżđ„đŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°đŒč
𐍅𐌰đŒčđŒ»đŒ° đŒ°đŒœđŒłđŒ°đŒœđŒŽđŒŒđŒ° 𐍃đŒčđŒŸđŒ°đŒč𐌾 đŒ°đŒœđŒ° đŒČ𐌿𐍄đŒč𐍃đŒșđŒ°đŒŒđŒŒđŒ° đŒżđƒđŒŒđŒŽđ‚đŒŸđŒ° 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđ‰đƒ, 𐍆𐍂𐍉𐌳đŒčđŒ±đ‰đŒș𐍉𐍃 đŒčđŒœ đŒœđŒ°đ„đŒŸđŒ°, 𐌾𐌰𐍂𐌮đŒč đˆđŒ°đ‚đŒŸđŒč𐍃 đŒŒđŒ°đŒČ đŒŒđŒčđŒžđŒ°đ‚đŒ±đŒ°đŒčđŒłđŒŸđŒ°đŒœ. 𐍃𐍉 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđŒ° đŒČđŒżđ„đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°đŒč đŒŸđŒ°đŒ· 507 đŒ»đŒ°đŒżđŒ±đŒ°đŒœđƒ đŒ·đŒ°đŒ±đŒ°đŒč𐌾.
Wbar green3.jpg
  • 𐌮đŒč đŒœđŒŽđŒłđ‚đ‰đŒœđƒ đŒœđŒč đŒŒđŒ°đŒČđŒżđŒœ đŒ±đŒ°đŒœđŒłđ…đŒŸđŒ°đŒœ đŒŒđŒč𐌾 đŒčđŒ¶đŒŽ 𐌰𐌿đŒČđ‰đŒœđŒ°đŒŒ?
  • đŒŸđŒ°đŒ±đŒ°đŒč đŒ»đŒżđŒș𐌰đŒč𐍃 𐌰𐌿đŒČ𐍉 𐌾𐌮đŒčđŒœ 𐌰𐍆 𐍄𐌰đŒčđŒ·đƒđ…đ‰đŒœ, đŒœđŒč đŒŒđŒ°đŒČ𐍄 đŒ·đŒčđŒœđŒłđŒ°đŒœđŒ° đŒ°đŒŒđŒč𐍃 𐌰𐍆 𐍄𐌰đŒčđŒ·đƒđ…đ‰đŒœ 𐍃𐌰đŒčđˆđŒ°đŒœ?
  • 𐌮đŒč đŒčđŒœ "The Simpsons" đŒČ𐌿𐌾 𐌰đŒčđŒœđŒ°đŒ·đŒ° đŒŒđŒ°đŒœđŒœđŒ° đŒŒđŒč𐌾 𐍆đŒčđŒŒđ† 𐍆đŒčđŒČđŒČđ‚đŒ°đŒŒ đŒč𐍃𐍄?

(đŒ°đŒ»đŒłđŒ°đŒč 𐍅𐌰đŒčđŒ·đ„đ‰đƒ | +)

Wbar green1.jpg
đŒ»đŒ°đŒżđ†đƒ 𐍅đŒčđŒșđ‰đŒœđƒ đŒ»đŒ°đŒżđ†đƒ 𐍅đŒčđŒșđ‰đŒœđƒ

đŒ·đŒżđŒœđƒđŒ»đŒ°đƒđ„đŒ°đŒžđƒ

𐍀𐌰đŒč𐍂đŒČđŒ°đŒŒđŒ°đŒżđŒœ đŒ·đŒżđŒœđƒđŒ»đŒ°đƒđ„đŒ°đŒžđƒ, đŒ±đŒ°đŒčđ‚đŒ»đŒčđŒœ


đŒ·đŒżđŒœđƒđŒ»đŒ°đƒđ„đŒ°đŒžđƒ đŒč𐍃𐍄 đŒ±đŒč𐌿𐌾𐍃 𐌿𐍃 𐍄𐍂đŒč𐍅𐌰 𐌰đŒč𐌾𐌾𐌰𐌿 𐍃𐍄𐌰đŒčđŒœđŒ° đŒ°đŒœđŒ° đŒžđŒ°đŒŒđŒŒđŒŽđŒč đ„đ‰đŒŸđŒ° 𐍆𐌰𐌿𐍂 đŒČđŒ°đŒ»đŒ°đŒżđŒ±đŒŽđŒčđŒœ đ„đŒ°đŒżđŒŸđŒ°đŒœđŒłđŒ°, 𐍃𐍅𐌮 đŒ±đ‚đŒčđŒČđŒČđŒ°đŒœ đŒ·đŒżđŒœđƒđŒ»đŒ° 𐌳𐌿 đŒ°đŒ·đŒŒđŒ°đŒŒ đŒŸđŒ°đŒ· đŒČđŒżđŒłđŒ°đŒŒ 𐌰đŒč𐌾𐌾𐌰𐌿 đŒČ𐌿𐌳𐌰.

đŒœđŒ°đŒżđ‚đŒžđŒč𐍃đŒș𐍉𐍃 đŒČđŒ°đŒ»đŒ°đŒżđŒ±đŒŽđŒčđŒœđ‰đƒ 𐌰đŒč𐍅𐍂𐍉𐍀𐍉𐍃

đŒčđŒœ đŒŒđŒŽđŒ»đŒ° 𐍆𐌰𐌿𐍂𐌰 đŒČđŒ°đ…đŒ°đŒœđŒłđŒŽđŒčđŒœđŒ°đŒč 𐍇𐍂đŒč𐍃𐍄𐌮đŒčđŒœđŒč𐍃đŒș𐌰đŒčđŒ¶đ‰đƒ đŒČđŒ°đŒ»đŒ°đŒżđŒ±đŒŽđŒčđŒœđ‰đƒ đŒŸđŒ°đŒ· đŒŒđŒŽđŒ»đŒ° 𐌰𐍆𐌰𐍂 𐌾𐌰𐍄𐌰, đŒčđŒœ đŒČđŒ°đŒ»đŒ°đŒżđŒ±đŒŽđŒčđŒœđŒ°đŒč đŒș𐌰đŒčđŒ»đ„đŒŽ đŒŸđŒ°đŒ· đŒČ𐌰đŒčđ‚đŒŒđŒ°đŒœđŒŽ đŒ·đŒżđŒœđƒđŒ»đŒ°đƒđ„đŒ°đŒłđŒč𐍃 đŒ±đ‚đŒżđŒ·đ„đŒ° 𐍅𐌰𐍂𐌾 𐌾đŒčđŒ¶đŒŽđŒč "högr" đŒ·đŒ°đŒč𐍄𐌰𐌳𐌰 𐍅𐌰𐍂𐌾. đŒČ𐌰đŒČđŒ°đŒ·đŒ°đ†đ„đŒč𐌾𐍃 𐍅𐌰𐍃 đŒŒđŒč𐌾 đŒœđŒŽđŒŒđŒŽđ„đ‰đŒœ 𐌰đŒč𐌾𐌾𐌰𐌿 𐍅𐌮đŒčđŒ·đŒ°đŒ±đŒ°đŒČđŒŒđŒ°, đŒč𐌾 đŒŒđŒ°đŒČ đŒŸđŒ°đŒ· 𐌳𐌿 đŒ»đŒŽđ…đŒ° đˆđŒ°đ‚đŒżđŒ· 𐌿𐍂𐍂𐌰đŒčđƒđŒŸđŒ°đŒłđŒ° 𐍅𐌰đŒčđ‚đŒžđŒ°đŒœ. đŒŸđŒ°đŒ· đŒČđŒżđŒłđŒŸđ‰đŒœđƒ đŒŒđŒ°đŒ·đ„đŒŽđŒłđŒżđŒœ 𐍄đŒčđŒżđŒ·đŒ°đŒœ 𐍃đŒșđŒ°đŒ»đŒșđŒčđŒœđŒ°đƒđƒđŒż (Weleta 𐌰đŒč𐌾𐌾𐌰𐌿 Wölwa).

đŒ·đŒżđŒœđƒđŒ»đŒ°đƒđ„đŒ°đŒžđƒ đŒșđŒ°đŒżđƒđŒ±đŒ°đŒ·đŒč𐍃 đŒč𐍃𐍄 𐌿𐍃𐍃đŒčđŒœđŒžđŒ° 𐍃𐍄𐌰đŒčđŒœđŒ°đŒ»đŒ°đŒČ𐌮đŒčđŒœđƒ 𐍃𐍀𐌮𐌳𐌰đŒčđŒ¶đ‰đƒ đŒ·đŒ°đŒ»đƒđ„đŒ°đ„đ„-đŒșđŒżđŒ»đ„đŒżđ‚đ‰đƒ (𐍃𐍅𐌮 600 đŒżđŒœđŒł 500 𐍆𐌰𐌿𐍂𐌰 𐍇𐍂đŒč𐍃𐍄𐌿).


Wbar transp.gif
đŒșđŒżđŒœđŒŸđ‰đƒ đŒșđŒżđŒœđŒŸđŒ°
Wbar blue.jpg
đŒČđŒżđ„đŒ°đŒœđƒ
Gizur and the Huns.jpg

Only see squares? Download this font: Ulfilas (by Robert Pfeffer).

Don't speak Gothic? Gothic is an ancient East Germanic language spoken during the Dark Ages in Ukraine, Spain, Italy, and Aquitaine. It is the oldest Germanic language which we have a lot of knowledge of, and its vocabulary is highly similar to that of Old English. It is mostly known through a translation of the Bible made in the 4th century by Wulfila, an Ostrogothic bishop, but there are other writings in Gothic, such as a calendar, some records of financial transactions, and an explanation of the Bible known as the "Skeireins". The Skeireins is most likely written in native Gothic, and so it has a more complex structure than the Gothic Bible. Gothic is no longer spoken, and it has no descendants, but it can still be seen in Spanish, with words like "ganso" (goose), and in "Bagme Bloma", a poem by J.R.R. Tolkien written in a reconstructed form of Gothic.

Gothic is written in an alphabet of its own. You will find fonts here, keyboard help here, and transliteration rules here.


Wbar purple.jpg
 
Wbar purple.jpg
𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđ‰đƒ đŒčđŒœ đŒ°đŒœđŒžđŒ°đ‚đŒ°đŒčđŒŒ đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđ‰đŒŒ