đŒ°đŒœđŒ°đƒđ„đ‰đŒłđŒŽđŒčđŒœđŒčđŒ»đŒ°đŒżđ†đƒ

đ†đ‚đŒ°đŒŒ Wikipedia
Wbar transp.gif
qNews News

August, 19th, 2016: Many changes have been made. The built-in Skeirs font by Robert Pfeffer now only displays the Gothic Unicode, so that Roman text is displayed without the font. Thanks to Robert for adjusting the font to do this. Second, the User Interface translation for Gothic is opened up again, which we are currently fixing. There was an issue with the number of translation of Media wiki which is why it was locked. Third, we are working on a new dictionary. We're also correcting some of the Gothic on main pages.

March, 25th, 2016: All articles corrected with the exception of one. All front page articles are protected and 3 articles are added to the front page articles.

October 23th, 2015: Our Wikipedia got a huge clean-up: articles with mistakes got corrected and bad or unnecessary articles were removed.

Archive

đŒ·đŒ°đŒčđŒ»đŒ°, đŒ°đŒ»đŒ»đŒ° đŒ°đŒœđŒ° 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđŒ°đŒč
𐌾𐍉𐍃 𐍆𐍂đŒčđŒŸđ‰đŒœđƒ đŒČ𐌿𐍄đŒč𐍃đŒșđ‰đŒœđƒ 𐍆𐍂𐍉𐌳đŒčđŒ±đ‰đŒș𐍉𐍃.
508 đŒ»đŒ°đŒżđŒ±đ‰đƒ đŒČđŒżđ„đŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°đŒč
𐍅𐌰đŒčđŒ»đŒ° đŒ°đŒœđŒłđŒ°đŒœđŒŽđŒŒđŒ° 𐍃đŒčđŒŸđŒ°đŒč𐌾 đŒ°đŒœđŒ° đŒČ𐌿𐍄đŒč𐍃đŒșđŒ°đŒŒđŒŒđŒ° đŒżđƒđŒŒđŒŽđ‚đŒŸđŒ° 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđ‰đƒ, 𐍆𐍂𐍉𐌳đŒčđŒ±đ‰đŒș𐍉𐍃 đŒčđŒœ đŒœđŒ°đ„đŒŸđŒ°, 𐌾𐌰𐍂𐌮đŒč đˆđŒ°đ‚đŒŸđŒč𐍃 đŒŒđŒ°đŒČ đŒŒđŒčđŒžđŒ°đ‚đŒ±đŒ°đŒčđŒłđŒŸđŒ°đŒœ. 𐍃𐍉 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđŒ° đŒČđŒżđ„đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°đŒč đŒŸđŒ°đŒ· 508 đŒ»đŒ°đŒżđŒ±đŒ°đŒœđƒ đŒ·đŒ°đŒ±đŒ°đŒč𐌾.
Wbar green3.jpg
  • 𐌮đŒč đŒœđŒŽđŒłđ‚đ‰đŒœđƒ đŒœđŒč đŒŒđŒ°đŒČđŒżđŒœ đŒ±đŒ°đŒœđŒłđ…đŒŸđŒ°đŒœ đŒŒđŒč𐌾 đŒčđŒ¶đŒŽ 𐌰𐌿đŒČđ‰đŒœđŒ°đŒŒ?
  • đŒŸđŒ°đŒ±đŒ°đŒč đŒ»đŒżđŒș𐌰đŒč𐍃 𐌰𐌿đŒČ𐍉 𐌾𐌮đŒčđŒœ 𐌰𐍆 𐍄𐌰đŒčđŒ·đƒđ…đ‰đŒœ, đŒœđŒč đŒŒđŒ°đŒČ𐍄 đŒ·đŒčđŒœđŒłđŒ°đŒœđŒ° đŒ°đŒŒđŒč𐍃 𐌰𐍆 𐍄𐌰đŒčđŒ·đƒđ…đ‰đŒœ 𐍃𐌰đŒčđˆđŒ°đŒœ?
  • 𐌮đŒč đŒčđŒœ "The Simpsons" đŒČ𐌿𐌾 𐌰đŒčđŒœđŒ°đŒ·đŒ° đŒŒđŒ°đŒœđŒœđŒ° đŒŒđŒč𐌾 𐍆đŒčđŒŒđ† 𐍆đŒčđŒČđŒČđ‚đŒ°đŒŒ đŒč𐍃𐍄?

(đŒ°đŒ»đŒłđŒ°đŒč 𐍅𐌰đŒčđŒ·đ„đ‰đƒ | +)

Wbar green1.jpg
đŒ»đŒ°đŒżđ†đƒ 𐍅đŒčđŒșđ‰đŒœđƒ đŒ»đŒ°đŒżđ†đƒ 𐍅đŒčđŒșđ‰đŒœđƒ

𐌰𐌿đŒČ𐌿𐍃𐍄𐌿𐍃 đŒș𐌰đŒč𐍃𐌰𐍂

𐌰𐌿đŒČ𐌿𐍃𐍄𐌿𐍃

đŒČ𐌰đŒč𐌿𐍃 𐌰𐌿đŒș𐍄𐌰𐍅𐌮đŒč𐌿𐍃 (đŒ»đŒ°đ„đŒčđŒœđŒč𐍃đŒș𐌰đŒč đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°đŒč: GAIVS‱OCTAVIVS‱CAESAR)) đŒ±đŒč𐌾𐌮 𐌰𐌿đŒČ𐌿𐍃𐍄𐌿𐍃 (đŒ»đŒ°đ„đŒčđŒœđŒč𐍃đŒș𐌰đŒč đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°đŒč: IMPERATOR‱CAEASAR‱DIVI‱F‱AVGVSTVS) (đŒ°đ‚đ‚đŒ°đŒœđŒŒđŒŽđŒœđ‰đŒžđƒ đŒșđŒČÊč, đŒŸđŒČÊč 𐍆𐍇 (𐌰𐌿𐍃: ‱𐍇𐍁𐌰Êč‱)-đŒ°đƒđŒ°đŒœđŒŒđŒŽđŒœđ‰đŒžđƒ ‱đŒč𐌾Êč‱, đŒč𐌳Êč 𐌰𐍇 (𐌰𐌿𐍃: â€ąđˆđŒŸđŒ¶Êč‱) 𐍅𐌰𐍃 đ‚đŒżđŒŒđ‰đƒ đ†đ‚đŒżđŒŒđŒč𐍃𐍄𐌰 đŒčđŒŒđ€đŒŽđ‚đŒ°đ„đŒ°đŒżđ‚ (đŒș𐌰đŒč𐍃𐌰𐍂) đŒŸđŒ°đŒ· đŒČđŒ°đƒđŒżđŒ»đŒŸđŒ°đŒœđŒłđƒ đ‚đŒżđŒŒđ‰đŒœđŒč𐍃đŒșđŒč𐍃 𐍂𐌮đŒčđŒșđŒŸđŒč𐍃. 𐍂𐌮đŒčđŒșđŒčđŒœđ‰đŒłđŒ° đ†đ‚đŒ°đŒŒ ‱đŒșđŒ¶Êč 𐍆𐍇‱ đŒżđŒœđ„đŒŽ 𐍃𐌮đŒčđŒœđŒ°đŒœđŒ° 𐌳𐌰𐌿𐌾𐌿 đŒčđŒœ ‱đŒč𐌳Êč 𐌰𐍇‱. 𐍅𐌰𐍂𐌾 đŒČ𐌰đŒč𐌿𐍃 𐌰𐌿đŒș𐍄𐌰𐍅𐌮đŒč𐌿𐍃 (đŒČ𐌰đŒč𐌿𐍃 𐍉đŒș𐍄𐌰𐍅đŒč𐌿𐍃) đŒčđŒœ đŒČđŒ°đŒ±đŒčđŒČ𐌰đŒč đ‚đŒżđŒŒđ‰đŒœđŒč𐍃đŒș𐌰đŒč đ€đŒ»đŒŽđŒ±đŒ°đŒœđŒč𐍃đŒș𐌰đŒč 𐍆𐌰𐌳𐍂𐌮đŒčđŒœđŒ°đŒč 𐌰𐌿đŒșđ„đŒ°đ…đŒŸđŒ° (Octavii 𐌰đŒč𐌾𐌾𐌰𐌿 Gens Octavia). 𐌰𐍆𐌰𐍂 đŒŒđŒ°đŒżđ‚đŒžđ‚đŒ° đŒčđŒżđŒ»đŒč𐌰𐌿𐍃 đŒș𐌰đŒč𐍃𐌰𐍂đŒč𐍃 đŒčđŒœ â€ąđŒŒđŒłÊč 𐍆𐍇‱, 𐌳đŒč𐌰𐌾𐌮đŒčđŒșđŒč đŒș𐌰đŒč𐍃𐌰𐍂đŒč𐍃 đŒ·đŒ°đŒč𐍄𐌰𐌳𐌰 𐌰𐌿đŒș𐍄𐌰𐍅𐌮đŒč𐌿𐍃 𐍃𐍅𐌰 đŒč𐍃 đŒČđŒ°đŒłđŒŽđŒłđŒ°đŒœđƒ đƒđŒżđŒœđŒżđƒ đŒŸđŒ°đŒ· đŒ°đ‚đŒ±đŒŸđŒ°. đŒŒđŒč𐌾 đŒŒđŒ°đ‚đŒș𐌰𐌿 đŒ°đŒœđ„đ‰đŒœđŒŸđŒ° đŒŸđŒ°đŒ· đŒŒđŒ°đ‚đŒș𐌰𐌿 đŒ»đŒŽđ€đŒč𐌳𐌰𐌿, đŒč𐍃 đŒČ𐌰𐍃đŒș𐍉𐍀 đŒ°đŒœđŒžđŒ°đ‚đŒ°đŒœđƒ đŒ·đŒ°đŒœđƒđŒ°đŒžđ‚đŒčđŒłđŒŸđŒčđŒœđƒ đŒ±đŒ»đŒ°đŒżđŒžđŒŸđŒ°đŒœ đŒ±đŒ°đŒœđŒ°đŒœđƒ đŒș𐌰đŒč𐍃𐌰𐍂đŒč𐍃..


Wbar transp.gif
đŒșđŒżđŒœđŒŸđ‰đƒ đŒșđŒżđŒœđŒŸđŒ°
Wbar blue.jpg
đŒČđŒżđ„đŒ°đŒœđƒ
Gizur and the Huns.jpg

Only see squares? Download this font: Ulfilas (by Robert Pfeffer).

Don't speak Gothic? Gothic is an ancient East Germanic language spoken during the Dark Ages in Ukraine, Spain, Italy, and Aquitaine. It is the oldest Germanic language which we have a lot of knowledge of, and its vocabulary is highly similar to that of Old English. It is mostly known through a translation of the Bible made in the 4th century by Wulfila, an Ostrogothic bishop, but there are other writings in Gothic, such as a calendar, some records of financial transactions, and an explanation of the Bible known as the "Skeireins". The Skeireins is most likely written in native Gothic, and so it has a more complex structure than the Gothic Bible. Gothic is no longer spoken, and it has no descendants, but it can still be seen in Spanish, with words like "ganso" (goose), and in "Bagme Bloma", a poem by J.R.R. Tolkien written in a reconstructed form of Gothic.

Gothic is written in an alphabet of its own. You will find fonts here, keyboard help here, and transliteration rules here.


Wbar purple.jpg
 
Wbar purple.jpg
𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđ‰đƒ đŒčđŒœ đŒ°đŒœđŒžđŒ°đ‚đŒ°đŒčđŒŒ đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđ‰đŒŒ