πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒ΄πŒΉπŒ½πŒΉπŒ»πŒ°πŒΏπ†πƒ

π†π‚πŒ°πŒΌ Wikipedia
Wbar transp.gif
qNews πƒπ€πŒΉπŒ»πŒ»

January, 27th, 2018: The Gothic Wikipedia now has its' own Twitter account.

January, 25th, 2018: Join our Gothic font challenge, the best font might be submitted for use on the Gothic Wikipedia.

January, 6th, 2018: We have introduced spoken articles at our Wikipedia, the articles πŒΊπ‚πŒΉπƒπ„ πŒ½πŒ°πŒΏπŒ±πŒ°πŒΏπƒπŒ°πŒΉπŒ»πŒΉπ„πƒ and πŒ°π„π„πŒΉπŒ»πŒ° πƒπŒ° 𐌷𐌿𐌽𐌰 now contain an audio button to listen to the articles while reading them.


Archive

𐌷𐌰𐌹𐌻𐌰, 𐌰𐌻𐌻𐌰 𐌰𐌽𐌰 π…πŒΉπŒΊπŒΉπ€πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒΉ
πŒΈπ‰πƒ π†π‚πŒΉπŒΎπ‰πŒ½πƒ πŒ²πŒΏπ„πŒΉπƒπŒΊπ‰πŒ½πƒ π†π‚π‰πŒ³πŒΉπŒ±π‰πŒΊπ‰πƒ.
536 πŒ»πŒ°πŒΏπŒ±π‰πƒ πŒ²πŒΏπ„πŒ°π‚πŒ°πŒΆπŒ³πŒ°πŒΉ
π…πŒ°πŒΉπŒ»πŒ° 𐌰𐌽𐌳𐌰𐌽𐌴𐌼𐌰 πƒπŒΉπŒΎπŒ°πŒΉπŒΈ 𐌰𐌽𐌰 πŒ²πŒΏπ„πŒΉπƒπŒΊπŒ°πŒΌπŒΌπŒ° πŒΏπƒπŒΌπŒ΄π‚πŒΎπŒ° π…πŒΉπŒΊπŒΉπ€πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπ‰πƒ, π†π‚π‰πŒ³πŒΉπŒ±π‰πŒΊπ‰πƒ 𐌹𐌽 πŒ½πŒ°π„πŒΎπŒ°, πŒΈπŒ°π‚πŒ΄πŒΉ πˆπŒ°π‚πŒΎπŒΉπƒ 𐌼𐌰𐌲 πŒΌπŒΉπŒΈπŒ°π‚πŒ±πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ°πŒ½. 𐍃𐍉 π…πŒΉπŒΊπŒΉπ€πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπŒ° πŒ²πŒΏπ„π‚πŒ°πŒΆπŒ³πŒ°πŒΉ 𐌾𐌰𐌷 536 πŒ»πŒ°πŒΏπŒ±πŒ°πŒ½πƒ 𐌷𐌰𐌱𐌰𐌹𐌸.
Wbar green3.jpg
  • 𐌴𐌹 𐍃𐍉 πŒ°πŒ»πŒΈπŒΎπŒΉπƒπ„π‰ πƒπŒ΄πŒΉ πŒ±πŒ°π‚πŒ½ πŒ²πŒ°πŒ±πŒ°π‚, πƒπŒ°πŒΉπŒ·πƒπ„πŒ°π„πŒ°πŒΉπŒ·πŒΏπŒ½πŒ³ 𐌾𐌰𐌷 πƒπŒ°πŒΉπŒ·πƒπ…πŒΉπŒ½π„π‚πŒΏπƒ π…πŒ°πƒ 𐌾𐌰𐌷 πŒΏπƒ π‚πŒΏπŒΌπŒ°πŒ½πŒΎπŒ°πŒΉ 𐌡𐌰𐌼?
  • 𐌴𐌹 𐌱𐌹 𐌷𐌰𐌻𐌱𐌰 πŒ°πŒ»πŒ»πŒ°πŒΉπŒΆπ‰πƒ π†π‰πŒ³πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°πŒΉπƒ 𐌹𐌽 πŒΌπŒΉπŒ³πŒΎπŒΏπŒ½πŒ²πŒ°π‚πŒ³πŒ° π†π‚πŒ°π…πŒΉπƒπŒΉπŒΈ πˆπŒ°π‚πŒΎπŒ°π„π‰πŒ· πŒΎπŒ΄π‚?
  • 𐌴𐌹 𐌹𐌽 "The Simpsons" 𐌲𐌿𐌸 𐌰𐌹𐌽𐌰𐌷𐌰 𐌼𐌰𐌽𐌽𐌰 𐌼𐌹𐌸 π†πŒΉπŒΌπ† π†πŒΉπŒ²πŒ²π‚πŒ°πŒΌ πŒΉπƒπ„?

(𐌰𐌻𐌳𐌰𐌹 π…πŒ°πŒΉπŒ·π„π‰πƒ | +)

Wbar green1.jpg
πŒ»πŒ°πŒΏπ†πƒ π…πŒΉπŒΊπ‰πŒ½πƒ πŒ»πŒ°πŒΏπ†πƒ π…πŒΉπŒΊπ‰πŒ½πƒ
πƒπŒ° πŒ²πŒ°πŒΌπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒΏπŒΈπŒ΄πŒΉπŒ½πŒΉπƒπŒΊπŒ° πƒπ…πŒΉπŒΊπŒΏπŒ½πŒΈπŒΉ

πŒ²πŒ°πŒΌπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒΏπŒΈπŒ΄πŒΉπŒ½πŒΉπƒπŒΊπŒ° πƒπ…πŒΉπŒΊπŒΏπŒ½πŒΈπŒΉ

πŒ²πŒ°πŒΌπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒΏπŒΈπŒ΄πŒΉπŒ½πŒΉπƒπŒΊπŒ° πƒπ…πŒΉπŒΊπŒΏπŒ½πŒΈπŒΉ (πŒΈπŒΉπŒΏπŒ³πŒΉπƒπŒΊπƒ: Das Kommunistische Manifest), 𐌰𐌹𐌸𐌸𐌰𐌿 πƒπ…πŒΉπŒΊπŒΏπŒ½πŒΈπŒΉ πŒ²πŒ°πŒΌπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒΏπŒΈπŒ΄πŒΉπŒ½πŒΉπƒπŒΊπŒΉπƒ πŒ·πŒΉπŒΏπŒ·πŒΌπŒΉπŒ½πƒ (Manifest der Kommunistischen Partei) πƒπŒΉπŒ½πŒ³ πŒ±π‰πŒΊπ‰πƒ πŒΌπŒ΄πŒ»πŒΉπŒ³π‰πƒ πŒ°π† πŒΊπŒ°πŒΉπ‚πŒ»πŒ° πŒΌπŒ°π‚πŒΊπƒπŒ° 𐌾𐌰𐌷 π†π‚πŒΉπŒΈπŒΏπ‚πŒ΄πŒΉπŒΊπŒ° πŒ°πŒ²πŒ²πŒΉπŒ»πŒΉπƒπŒΊπŒ° 𐌹𐌽 πŒΎπŒ΄π‚πŒ° 1848.

πŒ±π‰πŒΊπ‰πƒ πƒπŒΉπŒ½πŒ³ πƒπŒΊπŒ΄πŒΉπ‚πŒΉπŒ³π‰πƒ 𐌹𐌽 πŒΌπŒ°πŒΉπƒ 𐌸𐌰𐌿 100 π‚πŒ°πŒΆπŒ³π‰πŒΌ. πŒ±π‰πŒΊπ‰πƒ 𐌷𐌰𐌱𐌰𐌽𐌳 π†πŒΉπŒ³π…π‰π‚ πŒΊπŒ°π€πŒΉπ„πŒΏπŒ»π‰πŒ½πƒ, πŒΈπ‰πŒΆπŒ΄πŒΉ πŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒ°πŒ½πŒ³πŒ° "Bourgeois und Proletarier", "Proletarier und Kommunisten", "Sozialistische und kommunistische Literatur" 𐌾𐌰𐌷 "Stellung der Kommunisten zu den verschiedenen oppositionellen Parteien".

πŒ²πŒΏπ„πŒΉπƒπŒΊπ‰πƒ πŒ²πŒ°π…πŒΉπƒπƒπŒ΄πŒΉπƒ


Wbar transp.gif
πŒΊπŒΏπŒ½πŒΎπ‰πƒ 𐌺𐌿𐌽𐌾𐌰
Wbar blue.jpg
πŒ²πŒΏπ„πŒ°πŒ½πƒ
Gizur and the Huns.jpg

Only see squares? Download this font: Ulfilas (by Robert Pfeffer).

Don't speak Gothic? Gothic is an ancient East Germanic language spoken during the Dark Ages in Ukraine, Spain, Italy, and Aquitaine. It is the oldest Germanic language which we have a lot of knowledge of, and its vocabulary is highly similar to that of Old English. It is mostly known through a translation of the Bible made in the 4th century by Wulfila, an Ostrogothic bishop, but there are other writings in Gothic, such as a calendar, some records of financial transactions, and an explanation of the Bible known as the "Skeireins". The Skeireins is most likely written in native Gothic, and so it has a more complex structure than the Gothic Bible. Gothic is no longer spoken, and it has no descendants, but it can still be seen in Spanish, with words like "ganso" (goose), and in "Bagme Bloma", a poem by J.R.R. Tolkien written in a reconstructed form of Gothic.

Gothic is written in an alphabet of its own. You will find fonts here, keyboard help here, and transliteration rules here.


Wbar purple.jpg
 
Wbar purple.jpg
π…πŒΉπŒΊπŒΉπ€πŒ°πŒΉπŒ³πŒΎπ‰πƒ 𐌹𐌽 πŒ°πŒ½πŒΈπŒ°π‚πŒ°πŒΉπŒΌ π‚πŒ°πŒΆπŒ³π‰πŒΌ