đŒ°đŒœđŒ°đƒđ„đ‰đŒłđŒŽđŒčđŒœđŒčđŒ»đŒ°đŒżđ†đƒ

đ†đ‚đŒ°đŒŒ Wikipedia
Wbar transp.gif
qNews News

August, 19th, 2016: Many changes have been made. The built-in Skeirs font by Robert Pfeffer now only displays the Gothic Unicode, so that Roman text is displayed without the font. Thanks to Robert for adjusting the font to do this. Second, the User Interface translation for Gothic is opened up again, which we are currently fixing. There was an issue with the number of translation of Media wiki which is why it was locked. Third, we are working on a new dictionary. We're also correcting some of the Gothic on main pages.

March, 25th, 2016: All articles corrected with the exception of one. All front page articles are protected and 3 articles are added to the front page articles.

October 23th, 2015: Our Wikipedia got a huge clean-up: articles with mistakes got corrected and bad or unnecessary articles were removed.

Archive

đŒ·đŒ°đŒčđŒ»đŒ°, đŒ°đŒ»đŒ»đŒ° đŒ°đŒœđŒ° 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđŒ°đŒč
𐌾𐍉𐍃 𐍆𐍂đŒčđŒŸđ‰đŒœđƒ đŒČ𐌿𐍄đŒč𐍃đŒșđ‰đŒœđƒ 𐍆𐍂𐍉𐌳đŒčđŒ±đ‰đŒș𐍉𐍃.
498 đŒ»đŒ°đŒżđŒ±đ‰đƒ đŒČđŒżđ„đŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°đŒč
𐍅𐌰đŒčđŒ»đŒ° đŒ°đŒœđŒłđŒ°đŒœđŒŽđŒŒđŒ° 𐍃đŒčđŒŸđŒ°đŒč𐌾 đŒ°đŒœđŒ° đŒČ𐌿𐍄đŒč𐍃đŒșđŒ°đŒŒđŒŒđŒ° đŒżđƒđŒŒđŒŽđ‚đŒŸđŒ° 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđ‰đƒ, 𐍆𐍂𐍉𐌳đŒčđŒ±đ‰đŒș𐍉𐍃 đŒčđŒœ đŒœđŒ°đ„đŒŸđŒ°, 𐌾𐌰𐍂𐌮đŒč đˆđŒ°đ‚đŒŸđŒč𐍃 đŒŒđŒ°đŒČ đŒŒđŒčđŒžđŒ°đ‚đŒ±đŒ°đŒčđŒłđŒŸđŒ°đŒœ. 𐍃𐍉 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđŒ° đŒČđŒżđ„đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°đŒč đŒŸđŒ°đŒ· 498 đŒ»đŒ°đŒżđŒ±đŒ°đŒœđƒ đŒ·đŒ°đŒ±đŒ°đŒč𐌾.
Wbar green3.jpg

đŒ±đŒčđŒ» đŒČ𐌮𐍄𐍃 đŒčđŒœ đŒŸđŒŽđ‚đŒ°đŒŒ 2008 đŒŸđŒ°đŒ· 2010 đŒœđŒč 𐍅𐌰𐍃 𐍃𐌰 đŒČđŒ°đŒ±đŒčđŒČđŒč𐍃𐍄𐌰 đŒŒđŒ°đŒœđŒœđŒ° đŒŒđŒčđŒłđŒŸđŒżđŒœđŒČ𐌰𐍂𐌳đŒč𐍃?

  • đŒșđ‰đŒ°đŒ»đŒ° đŒ±đŒ°đŒč𐍂𐍉𐍃 18 𐍈𐌮đŒčđŒ»đ‰đƒ 𐌳𐌰đŒČ𐌰 đƒđŒ»đŒŽđ€đŒ°đŒœđŒł?
  • 𐌮đŒč đŒ»đŒŽđŒč𐍄đŒčđŒ»đƒđ„đŒ° đŒ·đŒżđŒœđŒł đ„đƒđŒŸđŒč𐍈𐌰𐍅𐌰 đŒč𐍃𐍄?

(đŒ°đŒ»đŒłđŒ°đŒč 𐍅𐌰đŒčđŒ·đ„đ‰đƒ | +)

Wbar green1.jpg
đŒ»đŒ°đŒżđ†đƒ 𐍅đŒčđŒșđ‰đŒœđƒ đŒ»đŒ°đŒżđ†đƒ 𐍅đŒčđŒșđ‰đŒœđƒ
𐍃𐌰 đŒČđŒ°đŒŒđŒ°đŒčđŒœđŒłđŒżđŒžđŒŽđŒčđŒœđŒč𐍃đŒș𐌰 𐍃𐍅đŒčđŒșđŒżđŒœđŒžđŒč

đŒČđŒ°đŒŒđŒ°đŒčđŒœđŒłđŒżđŒžđŒŽđŒčđŒœđŒč𐍃đŒș𐌰 𐍃𐍅đŒčđŒșđŒżđŒœđŒžđŒč

đŒČđŒ°đŒŒđŒ°đŒčđŒœđŒłđŒżđŒžđŒŽđŒčđŒœđŒč𐍃đŒș𐌰 𐍃𐍅đŒčđŒșđŒżđŒœđŒžđŒč (𐌾đŒč𐌿𐌳đŒč𐍃đŒș𐍃: Das Kommunistische Manifest), 𐌰đŒč𐌾𐌾𐌰𐌿 𐍃𐍅đŒčđŒșđŒżđŒœđŒžđŒč đŒČđŒ°đŒŒđŒ°đŒčđŒœđŒłđŒżđŒžđŒŽđŒčđŒœđŒč𐍃đŒșđŒč𐍃 đŒ·đŒčđŒżđŒ·đŒŒđŒčđŒœđƒ (Manifest der Kommunistischen Partei) 𐍃đŒčđŒœđŒł đŒ±đ‰đŒș𐍉𐍃 đŒŒđŒŽđŒ»đŒč𐌳𐍉𐍃 𐌰𐍆 đŒș𐌰đŒčđ‚đŒ»đŒ° đŒŒđŒ°đ‚đŒș𐍃𐌰 đŒŸđŒ°đŒ· 𐍆𐍂đŒč𐌾𐌿𐍂𐌮đŒčđŒș𐌰 𐌰đŒČđŒČđŒčđŒ»đŒč𐍃đŒș𐌰 đŒčđŒœ đŒŸđŒŽđ‚đŒ° 1848.

đŒ±đ‰đŒș𐍉𐍃 𐍃đŒčđŒœđŒł 𐍃đŒș𐌮đŒč𐍂đŒč𐌳𐍉𐍃 đŒčđŒœ đŒŒđŒ°đŒč𐍃 𐌾𐌰𐌿 100 đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđ‰đŒŒ. đŒ±đ‰đŒș𐍉𐍃 đŒ·đŒ°đŒ±đŒ°đŒœđŒł 𐍆đŒč𐌳𐍅𐍉𐍂 đŒș𐌰𐍀đŒčđ„đŒżđŒ»đ‰đŒœđƒ, đŒžđ‰đŒ¶đŒŽđŒč đŒ·đŒ°đŒčđ„đŒ°đŒœđŒłđŒ° "Bourgeois und Proletarier", "Proletarier und Kommunisten", "Sozialistische und kommunistische Literatur" đŒŸđŒ°đŒ· "Stellung der Kommunisten zu den verschiedenen oppositionellen Parteien".

đŒČ𐌿𐍄đŒč𐍃đŒș𐍉𐍃 đŒČ𐌰𐍅đŒč𐍃𐍃𐌮đŒč𐍃


Wbar transp.gif
đŒșđŒżđŒœđŒŸđ‰đƒ đŒșđŒżđŒœđŒŸđŒ°
Wbar blue.jpg
đŒČđŒżđ„đŒ°đŒœđƒ
Gizur and the Huns.jpg

Only see squares? Download this font: Ulfilas (by Robert Pfeffer).

Don't speak Gothic? Gothic is an ancient East Germanic language spoken during the Dark Ages in Ukraine, Spain, Italy, and Aquitaine. It is the oldest Germanic language which we have a lot of knowledge of, and its vocabulary is highly similar to that of Old English. It is mostly known through a translation of the Bible made in the 4th century by Wulfila, an Ostrogothic bishop, but there are other writings in Gothic, such as a calendar, some records of financial transactions, and an explanation of the Bible known as the "Skeireins". The Skeireins is most likely written in native Gothic, and so it has a more complex structure than the Gothic Bible. Gothic is no longer spoken, and it has no descendants, but it can still be seen in Spanish, with words like "ganso" (goose), and in "Bagme Bloma", a poem by J.R.R. Tolkien written in a reconstructed form of Gothic.

Gothic is written in an alphabet of its own. You will find fonts here, keyboard help here, and transliteration rules here.


Wbar purple.jpg
 
Wbar purple.jpg
𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđ‰đƒ đŒčđŒœ đŒ°đŒœđŒžđŒ°đ‚đŒ°đŒčđŒŒ đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđ‰đŒŒ