πŒ½πŒΉπŒΏπ„πŒ°πŒ½πŒ³πƒ:Sajasazi/temp

π†π‚πŒ°πŒΌ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

GoΓΎs dags ana Wikipedjai

ΓΎizai frijon gutiskon egkeiklopedjai.
884 seidos ana gutarazdai

Aljakunja waurda · Hilpa · Hail, Gutans ! · Allrazdobauains · Ana Wikipedjai

Allos seidos

Ni rodeis gutarazdai ? Her ist hilpa !

Ni saiΖ•is Wikipedja ? UsafhlaΓΎ gutiska meljanboka !

Melei miΓΎ gutiskamma bokabaurda.

Þu magt ana þizaih seidai aljakunja waurda miþ gutiskaim bokom meljan.

Niuja seidos

𐌲𐌰𐌽𐌿𐌼𐌰𐌽 π†π‚πŒ°πŒΌ "https://got.wikipedia.org/w/index.php?title=πŒ½πŒΉπŒΏπ„πŒ°πŒ½πŒ³πƒ:Sajasazi/temp&oldid=5806"