Jump to content

𐍆𐍂𐌿𐌼𐌰𐌲𐌰𐌹𐍂𐌼𐌰𐌽𐌹𐍃𐌺𐌰 𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰

𐍆𐍂𐌰𐌼 Wikipedia

𐍆𐍂𐌿𐌼𐌰𐌲𐌰𐌹𐍂𐌼𐌰𐌽𐌹𐍃𐌺𐌰 𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰 𐌰𐌹𐌸𐌸𐌰𐌿 𐍆𐍂𐌿𐌼𐌰𐌲𐌰𐌹𐍂𐌼𐌰𐌽𐌹𐍃𐌺 𐍅𐌰𐍃 𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰 𐌵𐌹𐌸𐌰𐌽𐌰 𐌹𐌽 𐍃𐌺𐌰𐌽𐌳𐌹𐌽𐌰𐌱𐌾𐌰𐌹 𐌹𐌽 •𐍆• 𐍆.𐍇. 𐌿𐌽𐌳 •𐍃• 𐌰.𐍇.

𐍆𐍂𐌹𐍃𐌰𐌷𐍄𐍃: Awiz ehwōz-uh: awiz, sō wullǭ ne habdē, sahw ehwanz, ainanǭ kurjanǭ wagną teuhandų, ainanǭ-uh mikilǭ kuriþǭ, ainanǭ-uh gumanų sneumundô berandų. Awiz nu ehwanaz sagdē: hertô sairīþi mek, sehwandē ehwanz akandų gumanų. Ehwōz sagdēdun: gahauzī, awi! hertô sairīþi uns sehwandumiz: gumô, fadiz, uz awīz wullō wurkīþi siz warmą wastijǭ. Awiz-uh wullǭ ne habaiþi. Þat hauzidaz awiz akrą flauh.

𐌻𐌰𐌼𐌱, 𐌸𐌰𐌼𐌼𐌴𐌹 𐍅𐌿𐌻𐌻𐌰 𐌽𐌹 𐍅𐌰𐍃, 𐌲𐌰𐍃𐌰𐍈 𐌰𐌹́𐍈𐌰𐌽𐍃: 𐍆𐍂𐌿𐌼𐌰𐌽 𐌳𐍂𐌰𐌲𐌰𐌽𐌳𐌰𐌽 𐍅𐌰𐌲𐌽(3) 𐌺𐌰𐌿́𐍂𐌾𐌰𐌽𐌰, 𐌾𐌰𐌷 𐌰𐌽𐌸𐌰𐍂 𐌱𐌰𐌹́𐍂𐌰𐌽𐌳𐌰𐌽 𐌱𐌰𐌿́𐍂𐌸𐌴𐌹𐌽 𐌼𐌹𐌺𐌹𐌻𐌰, 𐌾𐌰𐌷 𐌸𐍂𐌹𐌳𐌾𐌰𐌽 𐌱𐌰𐌹́𐍂𐌰𐌽𐌳𐌰𐌽 𐌼𐌰𐌽𐌽𐌰𐌽 𐍃𐌽𐌹𐌿𐌼𐌿𐌽𐌳𐍉. 𐌵𐌰𐌸𐌿𐌷 𐌻𐌰𐌼𐌱 𐌳𐌿 𐌸𐌰𐌹́ 𐌼 𐌰𐌹́𐍈𐌰𐌼: 𐍃𐌰𐌿́𐍂𐌲𐌰𐌹́𐌸 𐌷𐌰𐌹́𐍂𐍄𐍉 𐌼𐌴𐌹𐌽𐌰 𐍃𐌰𐌹́𐍈𐌰𐌽 𐌼𐌰𐌽𐌽𐌰𐌽 𐌸𐌰𐌽𐌰 𐍄𐌹𐌿𐌷𐌰𐌽𐌳𐌰𐌽 𐌰𐌹́𐍈𐌰𐌽𐍃. 𐌰𐌽𐌳𐌷𐍉𐍆𐌿𐌽𐌿𐌷 𐌸𐍉𐍃 𐌰𐌹́𐍈𐍉𐍃: 𐌷𐌰𐌿́𐍃𐌴𐌹, 𐌻𐌰𐌼𐌱! 𐍃𐌰𐌿́𐍂𐌲𐌰𐌽𐌳 𐌷𐌰𐌹́𐍂𐍄𐍉𐌽𐍃 𐌿𐌽𐍃𐌰𐍂𐍉𐍃 𐍃𐌰𐌹́𐍈𐌰𐌽 𐌸𐌰𐍄𐌴𐌹 𐌼𐌰𐌽𐌽𐌰 𐍃𐌰 𐍆𐍂𐌰𐌿́𐌾𐌰 𐍅𐌰𐌿́𐍂𐌺𐌴𐌹𐌸 𐍆𐌰𐌿́𐍂 𐍃𐌹𐌺 𐍅𐌿𐌻𐌻𐌰𐌽 𐌻𐌰𐌼𐌱𐌴 𐍅𐌰𐍃𐍄𐌾𐌰 𐍅𐌰𐍂𐌼𐌰(4). 𐌰𐌺𐌴𐌹 𐌽𐌹𐍃𐍄 𐌻𐌰𐌼𐌱𐌰 𐍅𐌿𐌻𐌻𐌰. 𐌷𐌰́𐌿𐍃𐌾𐌰𐌽𐌳𐌰 𐌸𐌰𐌽 𐍂𐌰𐌽𐌽 𐌻𐌰𐌼𐌱 𐌳𐌿 𐌸𐌰𐌼𐌼𐌰 𐌰𐌺𐍂𐌰.