đ†đŒ°đŒżđ‚đŒ°đŒŒđŒŽđŒ»đŒŽđŒčđŒœđƒ:Clear

đ†đ‚đŒ°đŒŒ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

This template adds <div style="clear:both;"></div>, <div style="clear:left;"></div>, or <div style="clear:right;"></div>; for technical XHTML details, see .

{{Clear}}: Makes content wait until existing content is completed in all columns. Often used to stop text from flowing next to unrelated images.

Usage[đŒčđŒœđŒŒđŒ°đŒč𐌳𐌮đŒč]

{{Clear}}
{{Clear|left}}
{{Clear|right}}

Example without {{Clear}}[đŒčđŒœđŒŒđŒ°đŒč𐌳𐌮đŒč]

HeidelbergTun.jpg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

New section without template[đŒčđŒœđŒŒđŒ°đŒč𐌳𐌮đŒč]

See how this section starts at the right of the image?

Example that uses {{Clear}}[đŒčđŒœđŒŒđŒ°đŒč𐌳𐌮đŒč]

HeidelbergTun.jpg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
{{Clear}}

New section with template[đŒčđŒœđŒŒđŒ°đŒč𐌳𐌮đŒč]

See how this section appears below the image?

TemplateData[đŒčđŒœđŒŒđŒ°đŒč𐌳𐌮đŒč]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools.

TemplateData for Clear

Makes content wait until existing content is completed in all columns. Often used to stop text from flowing next to unrelated images, so text will appear on a full width line under the image.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
side1

can be 'right' or 'left' so content is delayed until just the right or left column is complete. The default clears both columns.

Stringoptional

See also[đŒčđŒœđŒŒđŒ°đŒč𐌳𐌮đŒč]