πƒπŒ° π‚πŒΏπŒ½πŒ°πƒπ„πŒ°πŒΉπŒ½πƒ πŒΈπŒΉπƒ π‚πŒ°πŒΏπŒΊπŒΉπƒ

π†π‚πŒ°πŒΌ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

πƒπŒ° π‚πŒΏπŒ½πŒ°πƒπ„πŒ°πŒΉπŒ½πƒ πŒΈπŒΉπƒ π‚πŒ°πŒΏπŒΊπŒΉπƒ (𐍃𐍅: RΓΆkstenen) πŒΉπƒπ„ πŒ°πŒΉπŒ½πƒ πŒΌπŒ΄π‚πŒΉπƒπ„πŒ°πŒΉπŒΆπŒ΄ π‚πŒΏπŒ½πŒ°πƒπ„πŒ°πŒΉπŒ½πŒ΄ πƒπ…πŒ°πŒΉπŒ·πŒ°π‚πŒ΄πŒΉπŒΊπŒΉπƒ. πŒΉπƒ 𐌷𐌰𐌱𐌰𐌹𐌸 πŒΈπŒ°π„πŒ° πŒ»πŒ°πŒ²πŒ²πŒΉπƒπ„π‰ π‚πŒΏπŒ½πŒ°πŒΌπŒ΄πŒ»πŒΉ πŒΈπŒΉπƒ π†πŒ°πŒΉπ‚πˆπŒ°πŒΏπƒ 𐌼𐌹𐌸 760 πŒ±πŒ°πŒ½πŒ³π…π‰πŒΌ. πƒπŒ° πƒπ„πŒ°πŒΉπŒ½πƒ πƒπ„πŒ°πŒ½πŒ³πŒΉπŒΈ 𐌹𐌽 𐌷𐌰𐌹𐌼𐌰 π‚πŒ°πŒΏπŒΊπƒ (𐍃𐍅. RΓΆk) 𐌹𐌽 πŒ°πŒΏπƒπ„π‚πŒ°πŒΌπŒΌπŒ° πŒ²πŒ°πŒΏπ„πŒ°πŒ»πŒ°πŒ½πŒ³πŒ°, πƒπ…πŒ°πŒΉπŒ·πŒ°π‚πŒ΄πŒΉπŒΊπŒΎπŒ°.

πŒΉπƒ πŒΉπƒπ„ 382 cm πŒ·πŒ°πŒΏπŒ·πƒ, 138 cm πŒ±π‚πŒ°πŒΉπŒΈπƒ 𐌾𐌰𐌷 19 𐌳𐌿 43 cm πŒ³πŒΉπŒ²π‚πƒ.

πƒπŒ° π‚πŒΏπŒ½πŒ°πƒπ„πŒ°πŒΉπŒ½πƒ πŒΈπŒΉπƒ π‚πŒ°πŒΏπŒΊπŒΉπƒ

πƒπ€πŒΉπŒ»πŒ» πŒΈπŒΉπƒ πƒπ„πŒ°πŒΉπŒ½πŒΉπƒ[𐌹𐌽𐌼𐌰𐌹𐌳𐌴𐌹]

πŒΉπƒ πŒΏπ‚π‚πŒΉπƒπŒ°πŒ½πƒ π…πŒ°πƒ 𐌹𐌽 πŒ°πŒ½πŒ°πƒπ„π‰πŒ³πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°πŒΉ πŒΈπŒΉπƒ πŒ½πŒΉπŒΏπŒ½πŒ³πŒΉπŒ½πƒ πŒΎπŒ΄π‚πŒ°πŒ·πŒΏπŒ½πŒ³πŒΉπƒ. 𐍃𐍉 π‚πŒ°πŒΆπŒ³πŒ° πŒΉπƒπ„ π†πŒ°πŒΉπ‚πŒ½πŒΎπŒ° 𐌾𐌰𐌷 𐍃𐍉 π…πŒ°πŒΏπ‚πŒ³πŒ΄πŒΉ 𐌡𐌹𐌸𐌹𐌸 πŒΈπŒ°π„πŒ΄πŒΉ πŒΈπŒΉπŒΏπŒ³πŒ°π‚πŒ΄πŒΉπŒΊπƒ πŒ²πŒ°πƒπ…πŒ°πŒ»π„ π†πŒ°πŒΏπ‚ 𐌽𐌹𐌿𐌽 πŒ°πŒ»πŒ³π‚πŒ°. πŒΈπŒ°π„πŒ° πŒ½πŒ°πŒΌπ‰ πŒΈπŒΉπƒ πƒπ„πŒ°πŒΉπŒ½πŒΉπƒ πŒΉπƒπ„ πŒ½πŒΉπ…πŒΉ 𐌾𐌰𐌷 𐌡𐌹𐌼𐌹𐌸 π†π‚πŒ°πŒΌ 𐌽𐌰𐌼𐌽𐌰𐌼 πŒΈπŒΉπƒ πŒ·πŒ°πŒΉπŒΌπŒΉπƒ π‚πŒ°πŒΏπŒΊπƒ. πŒΈπŒ°π„πŒ° πŒ½πŒ°πŒΌπ‰ π‚πŒ°πŒΏπŒΊπƒ 𐌡𐌹𐌼𐌹𐌸 𐌾𐌰𐌷 π†π‚πŒ°πŒΌ 𐌸𐌰𐌼𐌼𐌰 πƒπ„πŒ°πŒΉπŒ½πŒ°, πƒπŒ°πŒ΄πŒΉ πŒ°πŒΉπŒ½πƒ π‚πŒ°πŒΏπŒΊπƒ πŒΉπƒπ„.

𐍃𐍉 π…πŒ°πŒΏπ‚πŒ³πŒ΄πŒΉ[𐌹𐌽𐌼𐌰𐌹𐌳𐌴𐌹]

aft uamuΓΎ stonta runaR ΓΎaR n uarin faΓΎi faΓΎiR aft faikion sunu sakum| |mukmini ΓΎat huariaR ualraubaR uaRin tuaR ΓΎaR suaΓΎ tualf sinum uaRin| |numnaR t ualraubu baΓΎaR somon o umisum| |monum ' ΓΎat sakum onart huaR fur niu altum on urΓΎi fiaru miR hraiΓΎkutum auk tu miR on ub sakaR raiΓΎ| |ΓΎiaurikR hin ΓΎurmuΓΎi stiliR flutna strontu hraiΓΎmaraR sitiR nu karuR o kuta sinum skialti ub fatlaΓΎR skati marika ΓΎat sakum tualfta huar histR si kunaR itu| |uituoki on kunukaR tuaiR tikiR suaΓΎ o likia ' ΓΎat sakum ΓΎritaunta huariR tuaiR tikiR kunukaR satin t siulunti fiakura uintur at fiakurum nabnum burnR fiakurum bruΓΎrum ' ualkaR fim ra=ΓΎulfs| |suniR hraiΓΎulfaR fim rukulfs| |suniR hoislaR fim haruΓΎs suniR kunmuntaR fim (b)irnaR suniR * nuk m--- (m)-- alu --(k)(i) ainhuaR -ΓΎ... ...ΓΎ ... ftiR fra sagwm| |mogmeni (ΓΎ)ad hOaR igOldga OaRi gOldin d gOonaR hOsli sakum| |mukmini uaim si burin| |niΓΎR troki uilin is ΓΎat knuo knati| |iatun uilin is ΓΎat (n)(i)(t) akum| |mukmini ΓΎur sibi uiauari ul niruΓΎR

πƒπŒΊπŒ΄πŒΉπ‚πŒ°πŒΌπŒ΄πŒ»πŒΉ[𐌹𐌽𐌼𐌰𐌹𐌳𐌴𐌹]

𐍃𐍉 π…πŒ°πŒΏπ‚πŒ³πŒ΄πŒΉ 𐌲𐌰𐌼𐌴𐌻𐌹𐌳𐌰 𐌹𐌽 π†πŒ°πŒΉπ‚πŒ½πŒΎπŒ°πŒΉ πŒ°πŒΏπƒπ„π‚πŒ°πŒ½πŒ°πŒΏπ‚πŒΈπŒΉπƒπŒΊπŒ°πŒΉ π‚πŒ°πŒΆπŒ³πŒ°πŒΉ:

Aft WΗ£mōð/Wāmōð stΔ…nda rΕ«naΚ€ þāʀ. Γ†n Warinn fāði, faΓ°iΚ€, aft fΓ¦igjΔ…n sΕ«nu. Sagum mōgminni/ungmΓ¦nni ΓΎat, hwΓ¦rjaΚ€ walraufaΚ€ wāʀin twāʀ þāʀ, swāð twalf sinnum wāʀin numnaΚ€ at walraufu, bāðaΚ€ sΔ…mΔ…n Δ…Μ„ Θ³missum mΔ…nnum. Þat sagum Δ…nnart, hwaΚ€ fur nΔ«u aldum Δ…Μ„n urΓ°i/yrΓ°i fjaru meΓ°r HrΓ¦iΓ°gutum, auk dō meΓ°r hann umb sakaΚ€. RΔ“Γ° ÞjoΓ°rikΚ€ hinn ΓΎurmōði, stilliΚ€ flutna, strΔ…ndu HrΓ¦iΓ°maraΚ€. SitiΚ€ nΕ« garwΚ€ Δ…Μ„ guta sΔ«num, skjaldi umb fatlaΓ°Κ€, skati MΗ£ringa. Þat sagum twalfta, hwar hΓ¦stΚ€ sΔ“ GunnaΚ€ etu wΔ“ttwΔ…ngi Δ…Μ„, kunungaΚ€ twΓ¦iΚ€ tigiΚ€ swāð Δ…Μ„ liggja. Þat sagum ΓΎrΔ“ttaunda, hwariΚ€ twΓ¦iΚ€ tigiΚ€ kunungaΚ€ sātin at Sjolundi fjagura wintur at fjagurum nafnum, burniΚ€ fjagurum brΓΈΜ„Γ°rum. WalkaΚ€ fimm, Rāðulfs syniΚ€, HrΓ¦iΓ°ulfaΚ€ fimm, Rugulfs syniΚ€, HāislaΚ€ fimm, HāruΓ°s syniΚ€, GunnmundaΚ€/KynmundaΚ€ fimm, BjarnaΚ€ syniΚ€. NΕ« 'k m[inni] m[eΓ°r] allu [sa]gi. Γ†inhwaΚ€Κ€ ... [swā]Γ° ... Γ¦ftiΚ€ frā. Sagum mōgminni/ungmΓ¦nni ΓΎat, hwaΚ€ Inguldinga wāʀi guldinn at kwΔ…Μ„naΚ€ hΕ«sli. Sagum mōgminni/ungmΓ¦nni, hwΓ¦im sΔ“ burinn niΓ°Κ€ drΓ¦Μ¨ngi. Wilinn es ΓΎat. KnΕ«Δ…/knyiΔ… knātti jatun. Wilinn es ΓΎat ... Sagum mōgminni/ungmΓ¦nni: Þōrr. Sibbi wΔ«awΓ¦ri ōl nΔ«rΓΈΜ„Γ°Κ€.

πŒ²πŒ°πƒπŒΊπŒ΄πŒΉπ‚πŒ΄πŒΉπŒ½πƒ[𐌹𐌽𐌼𐌰𐌹𐌳𐌴𐌹]

πŒ°π†πŒ°π‚ π…πŒ°πŒΉπŒΌπ‰πŒΈ πƒπ„πŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒ½πŒ³ π‚πŒΏπŒ½π‰πƒ πŒΈπ‰πƒ. 𐌹𐌸 π…πŒ°π‚πŒΉπŒ½ πƒπŒ° π†πŒ°πŒ³πŒ°π‚ 𐌲𐌰𐌼𐌴𐌻𐌹𐌳𐌰 πŒ°π†πŒ°π‚ 𐌳𐌰𐌿𐌸𐌰𐌽𐌰 πƒπŒΏπŒ½πŒΏ. 𐌡𐌹𐌸𐌰 πŒΈπŒ°πŒ½πƒ πŒΎπŒΏπŒ²πŒ²πŒ°πŒ½πƒ πŒΈπŒ°π„πŒ°, 𐍈𐌰𐌹 πŒΈπ‰πƒ 𐍄𐍅𐍉𐍃 π…πŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°π‚πŒ°πŒΉπŒ±π‰πƒ π…πŒ΄πƒπŒΏπŒ½, πŒΈπ‰πŒ΄πŒΉ π„π…πŒ°πŒ»πŒΉπ† πƒπŒΉπŒ½πŒΈπŒ°πŒΌ π…πŒ΄πƒπŒΏπŒ½ πŒ½πŒΏπŒΌπŒ°πŒ½πŒΉπƒ π…πŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°π‚πŒ°πŒΏπŒ±πŒ°. 𐌱𐌰𐌹 πƒπŒ°πŒΌπŒ°πŒ½πŒ°, π†π‚πŒ°πŒΌ 𐌲𐌿𐌼𐌹𐌽 πŒ°π†πŒ°π‚ 𐌲𐌿𐌼𐌹𐌽. πŒΈπŒ°π„πŒ° 𐌡𐌹𐌸𐌰 πŒ°πŒ½πŒΈπŒ°π‚πŒ°π„πŒ°, πˆπŒ°πƒ π†πŒ°πŒΏπ‚ 𐌽𐌹𐌿𐌽 πŒ°πŒ»πŒ³π‚ π…πŒ°π‚πŒΈ 𐌹𐌽𐌿𐌷 𐌻𐌹𐌱𐌰𐌹𐌽 𐌱𐌹 πŒ·π‚πŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒ²πŒΏπ„πŒ°πŒΌ, 𐌾𐌰𐌷 πŒ³πŒ°π… 𐌱𐌹 𐌹𐌼 πŒΏπŒ½π„πŒ΄ πŒ³πŒΏπŒ»πŒ²πŒ°πŒ½πƒ. 𐌸𐌰𐌽 π‚πŒ°πŒΉπŒΈ πŒΈπŒΉπŒΏπŒ³πŒ°π‚πŒ΄πŒΉπŒΊπƒ πƒπŒ° 𐌱𐌰𐌻𐌸𐌰, π‚πŒ΄πŒΉπŒΊπƒ π†πŒ»π‰πŒ³πŒ°πŒ½πŒ΄, πŒΏπ†πŒ°π‚ πƒπ„πŒ°πŒΈπŒ° πŒ·π‚πŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΌπŒ°π‚πŒ΄πŒΉπŒ½πƒ. πƒπŒΉπ„πŒΉπŒΈ 𐌽𐌿 πƒπŒ°π‚π…πƒ 𐌰𐌽𐌰 𐌸𐌰𐌼𐌼𐌰 πŒ²πŒΏπ„πŒΉπƒπŒΊπŒΉπŒ½ 𐌰𐌹𐍈𐌰 πƒπŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°πŒΌπŒΌπŒ°, πƒπŒΊπŒΉπŒ»πŒ³πŒΏπƒ 𐌰𐌽𐌰 πŒ°πŒΌπƒπŒ°πŒΌ, π†π‚πŒΏπŒΌπŒΉπƒπ„πŒ° πŒΌπŒ΄π‚πŒΉπŒ²πŒ²πŒ΄. πŒΈπŒ°π„πŒ° 𐌡𐌹𐌸𐌰 π„πŒ°πŒ»πŒΉπ†π„πŒ°, πˆπŒ°π‚ πŒ°πŒΉπˆπƒ πŒ²πŒΏπŒ½πŒΈπ‰πƒ πƒπŒ°πŒΉπˆπŒΉπŒΈ π†π‰πŒ³πŒ΄πŒΉπŒ½ 𐌰𐌽𐌰 π…πŒ΄πŒΉπŒ²πŒ°πŒ·πŒ°πŒΉπŒΈπŒΎπŒ°, πŒΈπŒ°π‚ π„π…πŒ°πŒΉ π„πŒΉπŒ²πŒΎπŒΏπƒ 𐌸𐌹𐌿𐌳𐌰𐌽𐌴 𐌻𐌹𐌲𐌰𐌽𐌳. πŒΈπŒ°π„πŒ° 𐌡𐌹𐌸𐌰 πŒΈπ‚πŒ΄πŒΉπƒπ„πŒ°πŒΉπŒ·πŒΏπŒ½πŒ³πŒ°, πˆπŒ°π‚πŒΎπŒΉπƒ π„π…πŒ°πŒΉ π„πŒΉπŒ²πŒΎπŒΏπƒ πŒΈπŒΉπŒΏπŒ³πŒ°πŒ½π‰πƒ πƒπŒ΄π„πŒΏπŒ½ 𐌰𐌽𐌰 πƒπŒ°πŒΉπ…πŒΉπŒ»πŒ°πŒ½πŒ³πŒ° π†πŒ°πŒΏπ‚ π†πŒΉπŒ³π…π‰π‚ π…πŒΉπŒ½π„π‚πŒΏπŒ½πƒ 𐌼𐌹𐌸 π†πŒΉπŒ³π…π‰π‚ 𐌽𐌰𐌼𐌰𐌼, πŒ±πŒ°πŒΏπ‚πŒ°πŒ½πŒ° π†πŒΉπŒ³π…π‰π‚ πŒ±π‚π‰πŒΈπ‚πŒΏπŒΌ. π†πŒΉπŒΌπ† 𐌱𐌹 π…πŒ°πŒ»πŒΊπŒ°πŒ½, πƒπŒΏπŒ½πŒΎπŒΏπƒ π‚πŒ΄πŒ³πŒ°π…πŒΏπŒ»π†πŒΉπƒ. π†πŒΉπŒΌπ† 𐌱𐌹 πŒ·π‚πŒ°πŒΉπŒ³πŒ°π…πŒΏπŒ»π†, πƒπŒΏπŒ½πŒΎπŒΏπƒ πŒ·π‚πŒΏπŒ²πŒΉπ…πŒΏπŒ»π†πŒΉπƒ. π†πŒΉπŒΌπ† 𐌱𐌹 πŒ·πŒ°πŒΉπƒπŒ», πƒπŒΏπŒ½πŒΎπŒΏπƒ πŒ·πŒ΄π‚π‰πŒ³πŒΉπƒ. π†πŒΉπŒΌπ† 𐌱𐌹 𐌲𐌿𐌽𐌳𐌹𐌼𐌿𐌽𐌸, πƒπŒΏπŒ½πŒΎπŒΏπƒ πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒΉπŒ½πƒ. 𐌽𐌿 π†πŒ°πŒΏπ‚ πŒΎπŒΏπŒ²πŒ²πŒ°πŒ½πƒ, 𐌡𐌹𐌸𐌹𐌸 𐌰𐌻𐌻𐌰𐌱𐌰 πˆπŒ°π‚πŒΎπŒΉπƒ... 𐌡𐌹𐌸𐌰 πŒΎπŒΏπŒ²πŒ²πŒ°πŒ½πƒ πŒΈπŒ°π„πŒ°, πˆπŒ°π‚πŒΎπŒΉπƒ πŒΉπŒ²πŒ²πŒ°π…πŒ°πŒ»πŒ³πŒΉπŒ²πŒ²πŒ΄ πŒ²πŒΉπŒ»πŒ³πŒ°πŒ½πƒ π…πŒ°πƒ πŒΈπŒ°πŒΉπ‚πŒ· πŒ·πŒΏπŒ½πƒπŒ» πŒ΅πŒ΄πŒ½π‰πƒ. 𐌡𐌹𐌸𐌰 πŒΎπŒΏπŒ²πŒ²πŒ°πŒ½πƒ, 𐍈𐌰𐌼𐌼𐌰 𐌸𐌿𐌽𐌳𐌰 πŒΉπŒΏπŒΈπƒ πŒ±πŒ°πŒΏπ‚πŒ°πŒ½πƒ πŒΉπƒπ„. π…πŒΉπŒ»πŒ°πŒ½πƒ πŒΉπƒπ„. 𐌺𐌿𐌽𐌸𐌰 πŒ΅πŒΉπƒπ„πŒΎπŒ°πŒ½ 𐌰𐌹𐌽𐌰𐌽𐌰 πŒΈπŒ°πŒΏπ‚πŒΉπƒ. π…πŒΉπŒ»πŒ°πŒ½ πŒΉπƒπ„. 𐌡𐌹𐌸𐌰 πŒΎπŒΏπŒ²πŒ²πŒ°πŒ½πƒ: πŒΈπŒΏπŒ½πŒ°π‚. πƒπŒΉπŒ±πŒ°, π…πŒ°π‚πŒ³πŒ° π…πŒΉπŒΎπŒΉπŒ½πƒ πŒΏπƒπƒπŒ°π„πŒΉπŒ³πŒ° 𐌽𐌹𐌿𐌽 π„πŒΉπŒ²πŒΎπŒ°πŒ½.