πŒ½πŒΉπŒΏπ„πŒ°πŒ½πŒ³πƒ:Sajasazi/nΓ©ologismes

π†π‚πŒ°πŒΌ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Chimie[𐌹𐌽𐌼𐌰𐌹𐌳𐌴𐌹]

Alcane[𐌹𐌽𐌼𐌰𐌹𐌳𐌴𐌹]

 • alcane = Alk-an-, -is, sn.
 • alcanes = Alk-an-a, -e, spln.

Atome[𐌹𐌽𐌼𐌰𐌹𐌳𐌴𐌹]

 • atome = atom, -is, sn.

Carbone[𐌹𐌽𐌼𐌰𐌹𐌳𐌴𐌹]

 • charbon = kul, -is, sn. (Evolution rΓ©guliΓ¨re du germanique *kulan)
 • particule = gabruka, os, sf.
 • D'oΓΉ : carbone = kulgabruka, os, sf.

Chimie[𐌹𐌽𐌼𐌰𐌹𐌳𐌴𐌹]

 • particule = gabruka, os, sf.
 • science = kunΓΎi, -jis, sn. (connaissance)
 • D'oΓΉ : chimie = gabrukokunΓΎi, -jis, sn.

Chimie organique[𐌹𐌽𐌼𐌰𐌹𐌳𐌴𐌹]

 • chimie = gabrukokunΓΎi, -jis, sn.
 • (le) vivant = libands, -is, m.
 • D'oΓΉ : chimie organique = gabrukokunΓΎi, -jis, sn. ΓΎis libandis.

Hydrogène[𐌹𐌽𐌼𐌰𐌹𐌳𐌴𐌹]

 • eau = wato, -ons, wn. (dat.pl. watnam)
 • particule = gabruka, os, sf.
 • D'oΓΉ : hydrogΓ¨ne = watogabruka, os, sf.

Méthane[𐌹𐌽𐌼𐌰𐌹𐌳𐌴𐌹]

 • mΓ©thane = met-an-, -is, sn.

Molécule[𐌹𐌽𐌼𐌰𐌹𐌳𐌴𐌹]

 • atome = atom, -is, sn.
 • multi- = filu-
 • D'oΓΉ : molΓ©cule = filwatom, -is, sn.

Divers[𐌹𐌽𐌼𐌰𐌹𐌳𐌴𐌹]

Administrateur[𐌹𐌽𐌼𐌰𐌹𐌳𐌴𐌹]

 • man = (person) manna, wm. (acc.sg. mannan, dat.sg. mann, gen.sg. mans, nom./acc.pl. mans/mannans, gen.pl. manne, dat.pl. mannam); (man) wair, sm.; (man, male) guma, wm.; (husband) aba, wm (pl. abnans); "young man" jugga-lauths, sm. (i-stem, gen. -laudis); (diminutive) gumein, sn.; "to a man, all of them" alakjo.
 • control (n.) = (AUTHORITY, dominion, control) waldufni, sn.; (CONSTRAINT) (necessity, duress) nauths, sf. (gen. nauthais); (restriction) ga-aggwei, wf.; (violence, coersion) ana-mahts, sf.; (SELF-CONTROL) *ga-hobains, sf.; (calm, dignity, equanimity, self-possession) ana-wiljei, wf.; (control, guidance, self-control, steering) *stiurei, wf.; (firmness, steadiness) tulgitha, sf.
 • D'oΓΉ : administrateur = waldufnjismanna, wm. (acc.sg. -mannan, dat.sg. -mann, gen.sg. -mans, nom./acc.pl. -mans/mannans, gen.pl. -manne, dat.pl. -mannam)