πŒ½πŒΉπŒΏπ„πŒ°πŒ½πŒ³πƒ:Bugboy52.40

π†π‚πŒ°πŒΌ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
𐌼𐌴𐌹𐌽 πŒ½πŒ°πŒΌπ‰ πŒΉπƒπ„ πŒ½πŒΉπŒΊπ‰πŒ»πŒ°πŒΏπƒ. 𐌹𐌺 𐌹𐌼 π†π‚πŒ°πŒΌ πŒ°πŒΌπŒΉπŒ΄π‚πŒ°πŒ»πŒ°πŒ½πŒ³πŒ°, 𐌾𐌰𐌷 𐌽𐌹 π‚π‰πŒ³πŒΎπŒ° πŒ²πŒΏπ„πŒ°πŒ½πŒΉπƒπŒΊπ‰, 𐌿𐌽𐌳 πŒ·πŒΉπ„πŒ°, 𐌰𐌺 πŒ±πŒΉπ‚πŒΏπŒ½πŒ° 𐌹𐌽 π…πŒΉπŒ²πŒ° πƒπŒ°πŒ»πŒ±π‰πŒ½πŒ³πƒ 𐌰𐌽𐌰

Insects. 𐌾𐌰𐌷 πƒπŒ°πŒΉπŒ·π…πŒ°πŒ½ bugboy52.4.

π„πŒ°πŒΏπŒΎπŒ°πŒ½ πŒ»πŒ΄πŒΉπƒπ„πŒ° [𐌹𐌽𐌼𐌰𐌹𐌳𐌴𐌹]
 1. πŒ±πŒΉπ‚πŒΏπŒ½πŒ°πŒ½ ΓΎramstei/πŒΈπ‚πŒ°πŒΌπƒπ„πŒ΄πŒΉ
 2. πŒ²πŒ°πƒπŒΊπŒ°π€πŒΎπŒ°πŒ½ muskoΖ•a anuΓΎs/πŒΌπŒΏπƒπŒΊπ‰πˆπŒ° πŒ°πŒ½πŒΏπŒΈπƒ
 3. πŒ²πŒ°πƒπŒΊπŒ°π€πŒΎπŒ°πŒ½ miliΓΎ/𐌼𐌹𐌻𐌹𐌸
Temporary neologisms[𐌹𐌽𐌼𐌰𐌹𐌳𐌴𐌹]
 1. taxonomy - tewanomja/π„πŒ΄π…πŒ°πŒ½π‰πŒΌπŒΎπŒ° (F.- ja) tewa (order; arrangment) + nomja, from greek nomia (managment)
:# Domain - reiki/π‚πŒ΄πŒΉπŒΊπŒΉ (N. - strong) empire
:# Kingdom - thiudinassus/πŒΈπŒΉπŒΏπŒ³πŒΉπŒ½πŒ°πƒπƒπŒΏπƒ (M. - strong) kingdom; palace 
:# Phylum - thiuda/𐌸𐌹𐌿𐌳𐌰 (F - strong) meaning tribe
:# Class - klassa/πŒΊπŒ»πŒ°πƒπƒπŒ° (M - w.), German klasse
:# Order - ordo/π‰π‚πŒ³π‰(N. - weak) latin - ordo, 
:# Family - familja/π†πŒ°πŒΌπŒΉπŒ»πŒΎπŒ° (F. - ja) latin - familia
:# Tribe - thiudila/𐌸𐌹𐌿𐌳𐌹𐌻𐌰 (F. - strong) thiuda meaning trube + -ila, diminutive suffix
:# Genus - slahta/πƒπŒ»πŒ°πŒ·π„πŒ° (F. - strong) related to dutch - slaegt, means race; kind
:# Species - kuni/𐌺𐌿𐌽𐌹 (N. - strong) kind; race
:# Subspecies - undarkuni/𐌿𐌽𐌳𐌰𐌺𐌿𐌽𐌹 (N. - strong) undar + kuni
 • use undar for sub- and ufar for super, or above
 1. taxobox - tewarka/π„πŒ΄π…πŒ°π‚πŒΊπŒ° (F.- strong) tewa + arka (box)
 2. antenna(ae) - tekar(jos)eis/π„πŒ°πŒΊπŒ°π‚(πŒΎπ‰πƒ)πŒ΄πŒΉπƒ (F. - ja) tekan (to feel) arja(agent noun) from latin arius (see [1])
 3. America - Amieralanda? (needs replacement)
 4. spider - spinna/πƒπ€πŒΉπŒ½πŒ½πŒ°, Gothic πƒπ€πŒΉπŒ½πŒ½πŒ°πŒ½, to spin, as in German spinne
 5. science - witanskaps/π…πŒΉπ„πŒ°πŒ½πƒπŒΊπŒ°π€πƒ - science, litteraly state of knowledge, similiar to Danish videnskab, Norwegian vitenskap, Dutch wetenschap, German wissenschaft,
 6. user - botareis/πŒ±π‰π„πŒ°π‚πŒ΄πŒΉπƒ botjan (be of use) + arja
 7. entomology - entaumoleisei/ (F. - weak)
 8. entomologist - entaumofasteis (F. - n)
 9. biology - 𐌱𐌹𐌰𐌿𐌻𐌴𐌹𐌻𐌴𐌹, biau (Gr.) + leilei
 10. biological - πŒ±πŒΉπŒ°πŒΏπŒ»πŒ΄πŒΉπŒ»πŒ΄πŒΉπŒ²πƒ, 𐌱𐌹𐌰𐌿𐌻𐌴𐌹𐌻𐌴𐌹 + πŒ΄πŒΉπŒ²πƒ (adjective forming preffix)
 11. International Phonetic Alphobet - IntaΓ­rnatsjonalo fonetika wuards, IFW
 12. fly - thlewga
 • Old Norse: fluga -
 • Danish: flue
 • Faroese: fluga
 • Icelandic: fluga
 • Norwegian (bokmΓ₯l): flue
 • Swedish: fluga
 • German: fliege, related to Gothic 𐌸𐌻𐌹𐌿𐌷𐌰𐌽 - from old high German: flioga - Western German *fleugjo

πŒ°πŒΉπŒ½πƒ πŒ·πŒ°πŒΉπŒΊπŒΏπŒ»πŒΉπŒΏπ„πŒ·[𐌹𐌽𐌼𐌰𐌹𐌳𐌴𐌹]

πŒΉπŒΏπ„πŒ·π‰πƒ π„πŒ·πŒΉπ…πŒ΄[𐌹𐌽𐌼𐌰𐌹𐌳𐌴𐌹]
π…πŒ΄πŒΉπƒπŒΉπŒΏπ„πŒ·π‰πƒ π„πŒ·πŒΉπ…πŒ΄,
π„πŒ·πŒ°πŒΉ πŒ±πŒ°πŒΉπ‚πŒ°πŒ½πŒ³πƒ πŒΊπŒ°πŒΏπ€πŒ°πŒΎπŒΏπŒΊπŒ΄.
πƒπ„πŒΏπ„πŒ·πŒΉπŒ³πŒ°πŒΉ πƒπŒΉπŒΎπŒΏπŒΌ.
π…πŒ°πŒΏπ‚π„πŒ΄πŒΉπƒ πŒΏπŒ½πƒπŒ°π‚π‰πƒ,
πƒπ…πŒ΄ πŒ°π‚πŒ±πŒΎπŒ° 𐌾𐌰𐌷 πƒπ…πŒ΄ πŒ²πŒΉπŒ±π‰πƒ,
πƒπ…πŒ°πƒπ…πŒ΄ π„πŒ·π‰ 𐌼𐌿𐌽𐌿𐌼.
πŒ΄πŒΉπƒπŒ°π‚πŒ½πŒ°-πŒ±πŒ°πŒ½πŒ³πŒΎπ‰πƒ,
𐌷𐌰𐌱𐌰𐌼 π†π‚πŒ°-πŒ»πŒΉπŒΏπƒπŒ°πŒ½ πŒΉπŒΎπ‰πƒ.
π†π‚πŒΉπŒΎπŒ΄πŒΉ 𐌳𐌿 πƒπŒΏπŒ½πŒΏπŒΌ!
πŒ·πŒ°πŒΉπ‚πŒ³π‰πƒ π…πŒ΄πŒΉπŒ·πŒ°πŒ½πŒ³πŒ΄πŒΉπŒ½πƒ,
𐌹𐌽 π„πŒ·πŒ°πŒΉπŒΌ π…πŒ°πŒ³πŒ³πŒΎπŒΏπŒΌ πŒ²πŒ°π‚πŒ°πŒΉπŒ·π„πŒ΄πŒΉπŒ½πƒ.
π„πŒ·πŒΏπŒ½πŒ³π‰πƒ πŒ·πŒ°πŒΉπŒ·πŒ°πŒΉπ„πŒΏπŒΌ.
𐌰𐌻𐌾𐌰 π…πŒ°πŒΏπ‚πƒπ„π… πŒ»πŒ΄πŒΉπŒΊπŒΉπƒ,
𐌽𐌹 π…πŒ°πŒΉπŒ·π„πŒ΄πŒΉπƒ πƒπŒΉπŒ½πŒ³ 𐌱𐌹 πŒΏπŒ½πƒπŒΉπƒ.
𐌷𐍈𐌰 π„πŒ°πŒΏπŒΎπŒ°πŒ½ 𐌼𐌰𐌲𐌿𐌼?
𐌲𐌰-πŒ·πˆπŒ°π„πŒΎπŒ° πŒΉπŒΆπ…πŒΉπƒ,
𐌰𐌻𐌻𐌰𐌹 πƒπŒΏπŒ½πŒΎπŒΏπƒ π„πŒ·πŒΉπƒ π…πŒ°πŒΏπ‚πƒπ„π…πŒΉπƒ.
πŒ²πŒΉπ† πŒΉπŒ½πƒ 𐌰𐌲𐌲𐌹𐌻𐌿𐌼.
π…πŒ΄πŒΉπƒ πŒΉπŒΏπ„πŒ·π‰πƒ π„πŒ·πŒΉπ…πŒ΄,
π„πŒ·πŒΉπŒΆπŒ΄ 𐌰𐌻𐌻𐌰𐌹𐌢𐌴 𐌻𐌰𐌽𐌳𐌴,
𐌲𐌰𐌡𐌹𐌼𐌰𐌽 πƒπŒΊπŒΏπŒ»πŒΏπŒΌ!

--- π†π‚πŒΉπ„πŒ·πŒΏπ‚πŒ΄πŒΉπŒΊπƒ

𐌲𐌰𐌽𐌿𐌼𐌰𐌽 π†π‚πŒ°πŒΌ "https://got.wikipedia.org/w/index.php?title=πŒ½πŒΉπŒΏπ„πŒ°πŒ½πŒ³πƒ:Bugboy52.40&oldid=11342"