đŒ»đŒ°đ„đŒčđŒœđŒč𐍃đŒșđŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°

𐌰𐍄 𐍅đŒčđŒșđŒčđ€đŒŽđŒłđŒŸđŒ°, 𐍃𐍉 𐍆𐍂đŒčđŒŸđ‰ 𐌮đŒČđŒș𐌮đŒčđŒșđŒ»đ‰đ€đŒŽđŒłđŒŸđŒ°

đŒ»đŒ°đ„đŒčđŒœđŒč𐍃đŒșđŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ° 𐌰𐌾𐌾𐌰𐌿 đŒ»đŒ°đ„đŒčđŒœđŒč𐍃đŒș𐍃 (đŒ»đŒ°đ„đŒčđŒœđŒč𐍃đŒș𐌰: lingua latina, IPA: [ˈliƋɡwa laˈtiːna]; đŒœđŒ°đŒŒđŒ°đŒœ lingua, "𐍄𐌿đŒČđŒČ𐍉" đŒŸđŒ°đŒ· "đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°", đŒŸđŒ°đŒ· latinus, latina đŒŸđŒ°đŒ· latinum đŒčđŒœ đŒč𐍄đŒč𐍃 𐌾𐍂𐌮đŒč𐍃 đŒŒđŒ°đŒžđŒ»đŒ°-đŒșđŒżđŒœđŒžđŒč đŒșđŒčđŒœđŒłđŒč𐌳𐌿𐌾𐍃, "đŒ»đŒ°đ„đŒčđŒœđŒč𐍃đŒș𐌰") 𐍃𐍉 đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ° đŒčđ„đŒ°đŒ»đŒŸđŒ°đŒč đ†đ‚đŒ°đŒŒ đ‚đŒżđŒŒđ‰đŒœđƒ đŒ°đŒœđŒł-đŒŒđŒŽđŒ». đŒœđŒż đŒč𐍄𐌰 đŒč𐍃𐍄 đŒčđ„đŒ°đŒ»đŒč𐍃đŒșđŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°.

đŒ»đŒ°đ„đŒčđŒœđŒč𐍃đŒș𐌰

𐍆𐍂đŒč-đƒđŒ°đŒ·đ„đƒ: sĂĄlve - đŒ·đŒ°đŒčđŒ»đƒ

exoptĂĄtus guma / exoptĂĄta qens - đŒœđŒčđŒ·đŒżđŒœ 𐌰đŒČđŒ»đ‰đŒœđƒ

Ă­ta, Ă­ta est, Ă©tiam - đŒŸđŒ°

non - đŒœđŒč

bĂ©ne vĂĄleo - đŒčđŒș đŒčđŒŒ đŒČ𐍉𐌾𐍃

mĂĄle vĂĄleo - đŒčđŒș đŒœđŒč đŒčđŒŒ đŒČ𐍉𐌾𐍃

loquerĂ­sne ... - đŒ”đŒč𐌾đŒč𐍃-đŒżđŒ· ...

 • LatĂ­ne? - đŒ»đŒ°đ„đŒčđŒœđŒč𐍃đŒșđŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°?
 • GrĂĄece? (['grajke]/['gre:ko']) - đŒș𐍂𐌮đŒșđŒč𐍃đŒșđŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°?
 • Ánglice? (['aƋlike]) - 𐌰đŒČđŒČđŒčđŒ»đŒč𐍃đŒșđŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°?
 • ItaliĂĄne? - đŒčđ„đŒ°đŒ»đŒč𐍃đŒșđŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°?
 • HispĂĄnice? - đŒ·đŒčđƒđ€đŒ°đŒœđŒč𐍃đŒșđŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°?
 • TheodĂ­sce? ([teo'diske]) - 𐌾đŒč𐌿𐌳đŒč𐍃đŒșđŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°?
 • SĂ­nice? - đŒșđŒčđŒœđŒč𐍃đŒșđŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°?
 • IapĂłnice? ([ja'po:nike]) - đŒč𐌰𐍀đŒč𐍃đŒșđŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°?
 • ArĂĄbice? - đŒ°đ‚đŒ°đŒ±đŒč𐍃đŒșđŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°?
 • PĂ©rsice? - 𐍀𐌮𐍂𐍃đŒč𐍃đŒșđŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°?
 • RĂșssice? - đ‚đŒżđƒđŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°?

te ĂĄmo - đŒčđŒș 𐍆𐍂đŒčđŒŸđ‰ 𐌾𐌿đŒș