đŒ·đŒ°đŒżđŒ±đŒčđŒłđŒ°đŒ»đŒ°đŒżđ†đƒ

𐌰𐍄 𐍅đŒčđŒșđŒčđ€đŒŽđŒłđŒŸđŒ°, 𐍃𐍉 𐍆𐍂đŒčđŒŸđ‰ 𐌮đŒČđŒș𐌮đŒčđŒșđŒ»đ‰đ€đŒŽđŒłđŒŸđŒ°
(đŒœđŒ°đŒżđŒžđŒŸđŒ°đŒœ đ†đ‚đŒ°đŒŒđŒč𐍃 Main page)
Wbar transp.gif
qNews News

October 23th, 2015: Our Wikipedia got a huge clean-up: articles with mistakes got corrected and bad or unnecessqry articles were removed.

May 20th, 2015: As of today, an article rotation system at the front page is now implemented. The best articles are randomly shown at the front page. If you have a good article, you can submit it to the page gallery to be displayed on the front page.

May 27th, 2015: More articles are added to the featured article system and wisses is updated. Three random facts are now displayed each day.

đŒ·đŒ°đŒčđŒ»đŒ°, đŒ°đŒ»đŒ»đŒ° đŒ°đŒœđŒ° 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđŒ°đŒč
𐍆𐍂đŒčđŒŸđ‰đŒœđƒ đŒČ𐌿𐍄đŒč𐍃đŒșđ‰đŒœđƒ 𐍆𐍂𐍉𐌳đŒčđŒ±đ‰đŒș𐍉𐍃.
404 đŒ»đŒ°đŒżđŒ±đ‰đƒ đŒČđŒżđ„đŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°đŒč
𐍅𐌰đŒčđŒ»đŒ° đŒ°đŒœđŒłđŒ°đŒœđŒŽđŒŒđŒ° 𐍃đŒčđŒŸđŒ°đŒč𐌾 đŒ°đŒœđŒ° đŒČ𐌿𐍄đŒč𐍃đŒșđ‰đŒœ đŒżđƒđŒŒđŒŽđ‚đŒŸđŒ° 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđ‰đƒ, 𐍆𐍂𐍉𐌳đŒčđŒ±đ‰đŒș𐍉𐍃 đŒčđŒœ đŒœđŒ°đ„đŒŸđŒ°, 𐌾𐌰𐍂𐌮đŒč đˆđŒ°đ‚đŒŸđŒč𐍃 đŒŒđŒ°đŒČ đŒŒđŒčđŒžđŒ°đ‚đŒ±đŒ°đŒčđŒłđŒŸđŒ°đŒœ. 𐍃𐍉 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđŒ° đŒČđŒżđ„đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°đŒč đŒŸđŒ°đŒ· 404 đŒ»đŒ°đŒżđŒ±đŒ°đŒœđƒ đŒ·đŒ°đŒ±đŒ°đŒč𐌾.
Wbar green3.jpg
  • đŒč𐌾 𐍃𐌰đŒč𐍈đŒč𐍃 đ†đŒżđŒ»đŒ»đƒ đŒŒđŒŽđŒœđŒ°, 𐍃đŒčđŒœđ„đŒŽđŒčđŒœđ‰ đƒđŒ°đŒŒđŒ° đŒ·đŒ°đŒ»đŒ±đŒ° 𐍃𐌰đŒč𐍈đŒč𐍃?
  • 𐌮đŒč đŒŒđŒ°đŒœđƒ 𐌾𐌰𐌮đŒč đŒčđŒœ đŒœđŒ°đŒ·đ„ đŒ°đ‚đŒ±đŒ°đŒčđŒłđŒŸđŒ°đŒœđŒł, đŒŒđŒ°đŒč𐍃 𐌿𐍆𐍄𐍉 đŒŒđŒ°đŒč𐍃 𐌾đŒčđŒ”đŒŸđŒ°đŒœđŒł?
  • 𐌮đŒč đŒčđŒœ "The Simpsons" đŒČ𐌿𐌾 𐌰đŒčđŒœđŒ°đŒ·đŒ° đŒŒđŒ°đŒœđŒœđŒ° đŒŒđŒč𐌾 𐍆đŒčđŒŒđ† 𐍆đŒčđŒČđŒČđ‚đŒ°đŒŒ đŒč𐍃𐍄?

(đŒ°đŒ»đŒłđŒ°đŒč 𐍅𐌰đŒčđŒ·đ„đ‰đƒ | +)

Wbar green1.jpg
Article of the week Article of the week
đŒșđŒ»đ‰đŒžđŒč𐍃 đŒ·đŒ°đŒčđ†đƒđ„đŒŸđŒ°đŒœđŒłđŒ° đŒŒđŒč𐌾 𐍅đŒč𐍃𐌿đŒČđŒżđ„đŒ°đŒŒ.

𐍅đŒč𐍃𐌿đŒČđŒżđ„đŒ°đŒœđƒ

𐍅đŒč𐍃đŒčđŒČđŒżđ„đŒ°đŒœđƒ đ…đŒŽđƒđŒżđŒœ đŒŒđŒč𐌾 𐌰𐌿𐍃𐍄𐍂𐌰đŒČđŒżđ„đŒ°đŒŒ 𐍄𐍅𐌰 đŒ·đŒ°đŒżđŒ±đŒč𐌳𐌰đŒșđŒżđŒœđŒŸđŒ°, 𐌾𐍉𐌮đŒč đŒ°đŒœđŒłđŒ»đŒ°đŒčđŒ»đ‰đ„đŒżđŒœ đŒČđŒżđ„đŒ°đŒœđŒŽ. đŒ±đŒč đŒ°đŒ»đŒžđŒ°đŒčđŒŒ đŒ±đ‰đŒșđŒ°đ‚đŒŸđ‰đŒŒ 𐍃đŒș𐌰đŒč𐌳𐌮đŒčđŒœđƒ đŒŒđŒč𐌾 𐍅đŒč𐍃𐌿đŒČđŒżđ„đŒ°đŒŒ đŒŸđŒ°đŒ· 𐌰𐌿𐍃𐍄𐍂𐌰đŒČđŒżđ„đŒ°đŒŒ 𐍅𐌰𐍂𐌾 đŒčđŒœ đŒŸđŒŽđ‚đŒ° 270. đŒœđŒ°đŒŒđŒœđŒ° 𐍃đŒș𐌰𐍀đŒčđŒłđŒŽđŒłđŒżđŒœ 𐌿𐍆𐍄𐍉 đŒČđŒ°đƒđŒżđŒ»đŒč𐌳𐌰 đŒčđŒœ đŒČđŒ°đŒżđŒŸđŒ°đŒŒ đŒčđŒœ 𐌾𐌰đŒčđŒŒđŒŒđŒŽđŒč đŒČđŒżđ„đŒ°đŒœđƒ đŒ±đŒ°đŒżđŒ°đŒč𐌳𐌰đŒčđŒłđŒżđŒœ.

đŒčđŒœ đŒŸđŒŽđ‚đŒ° 410 𐌳đŒč𐍃𐍅đŒčđŒ»đŒłđŒŽđŒłđŒżđŒœ 𐍅đŒč𐍃𐌿đŒČđŒżđ„đŒ°đŒœđƒ đ‚đŒżđŒŒđŒ° đŒŒđŒč𐌾 đŒłđ‚đŒ°đŒżđŒ·đ„đŒčđŒœđŒ° đŒžđŒ°đŒŒđŒŒđŒŽđŒč 𐌾𐌰đŒčđ‚đŒ· đŒ°đŒ»đŒ°đ‚đŒŽđŒčđŒș đŒ·đŒ°đŒč𐍄đŒčđŒœ 𐍅𐌰𐍂𐌾.

𐌰𐍆𐌰𐍂 𐌳𐍂𐌿𐍃𐌰 𐍅đŒčđƒđ„đ‚đŒ°đ‚đŒżđŒŒđ‰đŒœđŒč𐍃đŒșđŒčđŒœđƒ 𐍂𐌮đŒčđŒșđŒŸđŒč𐍃 đ…đŒŽđƒđŒżđŒœ 𐍅đŒč𐍃𐌿đŒČđŒżđ„đŒ°đŒœđƒ đŒ°đŒ±đ‚đŒ°đŒ±đŒ° đ…đŒżđŒ»đŒžđ‚đŒ° đŒčđŒœ đ†đ‚đŒżđŒŒđŒ°đŒ”đŒč𐍃𐍃𐌰 𐍅đŒč𐍃𐍄𐍂𐌰-𐌰đŒč𐍅𐍂𐍉𐍀𐍉𐍃..


Wbar transp.gif
đŒșđŒżđŒœđŒŸđ‰đƒ đŒșđŒżđŒœđŒŸđŒ°
Wbar blue.jpg
đŒČđŒżđ„đŒ°đŒœđƒ
Gizur and the Huns.jpg

Only see squares? Download this font: Ulfilas (by Robert Pfeffer).

Don't speak Gothic? Gothic is an ancient East Germanic language spoken during the Dark Ages in Ukraine, Spain, Italy, and Aquitaine. It is the oldest Germanic language which we have a lot of knowledge of, and its vocabulary is highly similar to that of Old English. It is mostly known through a translation of the Bible made in the 4th century by Wulfila, an Ostrogothic bishop, but there are other writings in Gothic, such as a calendar, some records of financial transactions, and an explanation of the Bible known as the "Skeireins". The Skeireins is most likely written in native Gothic, and so it has a more complex structure than the Gothic Bible. Gothic is no longer spoken, and it has no descendants, but it can still be seen in Spanish, with words like "ganso" (goose), and in "Bagme Bloma", a poem by J.R.R. Tolkien written in a reconstructed form of Gothic.

Gothic is written in an alphabet of its own. You will find fonts here, keyboard help here, and transliteration rules here.


Wbar purple.jpg
 
Wbar purple.jpg
𐍅đŒčđŒșđŒčđ€đŒŽđŒłđŒŸđ‰đƒ đŒčđŒœ đŒ°đŒ»đŒŸđŒ°đŒčđŒŒ đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđ‰đŒŒ