đŒ·đŒ°đŒżđŒ±đŒč𐌳𐌰𐍃𐌮đŒč𐌳𐌰

𐌰𐍄 𐍅đŒčđŒșđŒčđ€đŒŽđŒłđŒŸđŒ°, 𐍃𐍉 𐍆𐍂đŒčđŒŸđ‰ 𐌮đŒČđŒș𐌮đŒčđŒșđŒ»đ‰đ€đŒŽđŒłđŒŸđŒ°
(đŒœđŒ°đŒżđŒžđŒŸđŒ°đŒœ đ†đ‚đŒ°đŒŒđŒč𐍃 Main Page)
Wbar transp.gif
News News

May 20th, 2015: As of today, an article rotation system at the front page is now implented. The best articles are randomly shown at the front page. If you have a good article, you can submit it to the page gallery to be displayed on the front page.

May 27th, 2015: More articles are added to the featured article system and wisses is updated. Three random facts are now displayed each day.

đŒ·đŒ°đŒčđŒ»đŒ°, đŒ°đŒ»đŒ»đŒ° đŒ°đŒœđŒ° 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđŒ°đŒč
𐍆𐍂đŒčđŒŸđ‰đŒœđƒ đŒČ𐌿𐍄đŒč𐍃đŒșđ‰đŒœđƒ 𐍆𐍂𐍉𐌳đŒčđŒ±đ‰đŒș𐍉𐍃.
426 𐍃𐌮đŒč𐌳𐍉𐍃 đŒČđŒżđ„đŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°đŒč
𐍅𐌰đŒčđŒ»đŒ° đŒ°đŒœđŒłđŒ°đŒœđŒŽđŒŒđŒ° 𐍃đŒčđŒŸđŒ°đŒč𐌾 đŒ°đŒœđŒ° đŒČ𐌿𐍄đŒč𐍃đŒșđ‰đŒœ đŒżđƒđŒŒđŒŽđ‚đŒŸđŒ° 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđ‰đƒ, 𐍆𐍂𐍉𐌳đŒčđŒ±đ‰đŒș𐍉𐍃 đŒčđŒœ đŒœđŒ°đ„đŒŸđŒ°, 𐌾𐌰𐍂𐌮đŒč đˆđŒ°đ‚đŒŸđŒč𐍃 đŒŒđŒ°đŒČ đŒŒđŒčđŒžđŒ°đ‚đŒ±đŒ°đŒčđŒłđŒŸđŒ°đŒœ. 𐍃𐍉 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđŒ° đŒČđŒżđ„đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°đŒč đŒŸđŒ°đŒ· 426 𐍃𐌮đŒč𐌳𐍉𐍃 đŒ·đŒ°đŒ±đŒ°đŒč𐌾.
Wbar green3.jpg
  • 𐌮đŒč đŒ±đŒ»đŒčđŒœđŒłđƒ đŒœđŒč đŒŒđŒ°đŒČ đŒ·đŒ°đŒżđŒ·đŒč𐌾𐌰 𐍉đŒČđŒŸđŒ°đŒœ?
  • 𐌮đŒč đƒđŒœđŒ°đŒČđŒčđŒ»đƒ đŒŒđŒ°đŒČ 𐌾𐍂đŒčđŒŸđŒ° đŒŸđŒŽđ‚đŒ° đƒđŒ»đŒŽđ€đŒ°đŒœ?
  • 𐍃𐍅đŒčđŒœđŒžđ‰đƒđ„đ‰ 𐌳𐌰đŒčđŒ»đƒ đŒ»đŒŽđŒčđŒșđŒč𐍃 đŒŒđŒ°đŒœđƒ 𐍄𐌿đŒČđŒČ𐍉 đŒč𐍃𐍄?

(đŒ°đŒ»đŒłđŒ°đŒč 𐍅𐌰đŒčđŒ·đ„đ‰đƒ | +)

Wbar green1.jpg
Article of the week Article of the week

đŒ°đ‚đŒ°đŒ±đŒŸđŒ° đ€đŒŽđ„đ‚đŒŽđŒŸđŒ°

Arabia Petraea.svg

đŒ°đ‚đŒ°đŒ±đŒŸđŒ° đ€đŒŽđ„đ‚đŒŽđŒŸđŒ° 𐍅𐌰𐍃 đŒČ𐌰𐍅đŒč đŒ°đŒœđŒ° đŒŒđŒ°đ‚đŒș𐌰đŒč đ‚đ‰đŒŒđŒ°đ‚đŒŽđŒčđŒșđŒč𐍃, 𐌾𐌰𐍂𐌮đŒč đŒœđŒż đŒ»đŒčđŒČđŒ°đŒœđŒł đŒŸđ‰đ‚đŒłđŒ°đŒœđŒŸđŒ°, đƒđŒżđŒœđŒžđ‚đ‰đƒ đƒđ…đ‚đŒŸđ‰đƒ, 𐍃đŒčđŒœđŒ°đŒŸ đŒŸđŒ°đŒ· đŒœđŒ°đŒżđ‚đŒž-𐍃𐌰đŒČđŒ”đƒ 𐍃𐌰𐌿𐌳đŒč𐍃đŒș𐌰đŒčđŒ¶đ‰đƒ đŒ°đ‚đŒ°đŒ±đŒŸđ‰đƒ. đŒčđŒŸđŒ° đŒ·đŒ°đŒčđŒ·đŒ°đŒ»đŒł 𐌾đŒčđŒżđŒłđŒ°đŒœđŒČ𐌰𐍂𐌳đŒč 𐌾đŒčđŒ¶đŒŽ đŒœđŒ°đŒ±đŒ°đ„đŒŽđŒ°đŒœđŒŽ đŒżđŒœđŒł 106 đŒŸđŒ°đŒ· 𐍀𐌮𐍄𐍂𐌰 𐍅𐌰𐍃 đŒčđŒ¶đ‰đƒ đŒ·đŒ°đŒżđŒ±đŒčđŒłđŒ°đŒ±đŒ°đŒżđ‚đŒČ𐍃. 𐍃𐍅𐌮 đŒŒđŒ°đŒœđŒ°đŒČ𐌰 đŒČđŒ°đŒżđŒŸđŒ° đŒčđŒœ đŒżđ‚đ‚đŒżđŒœđŒ°, đŒčđŒŸđŒ° đ†đ‚đŒ°đŒœđŒ°đŒŒ đ„đ‚đŒ°đŒżđŒŸđŒ°đŒœđŒż, 𐌾𐌰𐍄𐌰 𐍂𐌮đŒčđŒșđŒč đŒ·đŒ°đŒčđŒ·đŒ°đŒ»đŒł đŒżđŒœđŒł đŒčđŒœđŒœđŒČđŒ°đŒœđŒČ𐌮đŒčđŒœ đŒčđƒđŒ»đŒ°đŒŒđŒč𐍃..


Wbar transp.gif
đŒșđŒżđŒœđŒŸđ‰đƒ đŒșđŒżđŒœđŒŸđŒ°
Wbar blue.jpg
đŒČđŒżđ„đŒ°đŒœđƒ
Gizur and the Huns.jpg

Only see squares? Download this font: Ulfilas (by Robert Pfeffer).

Don't speak Gothic? Gothic is an ancient East Germanic language spoken during the Dark Ages in Ukraine, Spain, Italy, and Aquitaine. It is the oldest Germanic language which we have a lot of knowledge of, and its vocabulary is highly similar to that of Old English. It is mostly known through a translation of the Bible made in the 4th century by Wulfila, an Ostrogothic bishop, but there are other writings in Gothic, such as a calendar, some records of financial transactions, and an explanation of the Bible known as the "Skeireins". The Skeireins is most likely written in native Gothic, and so it has a more complex structure than the Gothic Bible. Gothic is no longer spoken, and it has no descendants, but it can still be seen in Spanish, with words like "ganso" (goose), and in "Bagme Bloma", a poem by J.R.R Tolkien written in a reconstructed form of Gothic.

Gothic is written in an alphabet of its own. You will find fonts here, keyboard help here, and transliteration rules here.


Wbar purple.jpg
 
Wbar purple.jpg
𐍅đŒčđŒșđŒčđ€đŒŽđŒłđŒŸđ‰đƒ đŒčđŒœ đŒ°đŒ»đŒŸđŒ°đŒčđŒŒ đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđ‰đŒŒ