đŒ·đŒ°đŒżđŒ±đŒčđŒłđŒ°đŒ»đŒ°đŒżđ†đƒ

𐌰𐍄 𐍅đŒčđŒșđŒčđ€đŒŽđŒłđŒŸđŒ°, 𐍃𐍉 𐍆𐍂đŒčđŒŸđ‰ 𐌮đŒČđŒș𐌮đŒčđŒșđŒ»đ‰đ€đŒŽđŒłđŒŸđŒ°
(đŒœđŒ°đŒżđŒžđŒŸđŒ°đŒœ đ†đ‚đŒ°đŒŒđŒč𐍃 Main Page)
Wbar transp.gif
qNews News

March, 25th, 2016: All articles corrected with the exception of one. All front page articles are protected and 3 articles are added to the front page articles.

October 23th, 2015: Our Wikipedia got a huge clean-up: articles with mistakes got corrected and bad or unnecessary articles were removed.

May 20th, 2015: As of today, an article rotation system at the front page is now implemented. The best articles are randomly shown at the front page. If you have a good article, you can submit it to the page gallery to be displayed on the front page.

Archive

đŒ·đŒ°đŒčđŒ»đŒ°, đŒ°đŒ»đŒ»đŒ° đŒ°đŒœđŒ° 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđŒ°đŒč
:𐌾𐍉𐍃 𐍆𐍂đŒčđŒŸđ‰đŒœđƒ đŒČ𐌿𐍄đŒč𐍃đŒșđ‰đŒœđƒ 𐍆𐍂𐍉𐌳đŒčđŒ±đ‰đŒș𐍉𐍃.
447 đŒ»đŒ°đŒżđŒ±đ‰đƒ đŒČđŒżđ„đŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°đŒč
𐍅𐌰đŒčđŒ»đŒ° đŒ°đŒœđŒłđŒ°đŒœđŒŽđŒŒđŒ° 𐍃đŒčđŒŸđŒ°đŒč𐌾 đŒ°đŒœđŒ° đŒČ𐌿𐍄đŒč𐍃đŒșđŒ°đŒŒđŒŒđŒ° đŒżđƒđŒŒđŒŽđ‚đŒŸđŒ° 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđ‰đƒ, 𐍆𐍂𐍉𐌳đŒčđŒ±đ‰đŒș𐍉𐍃 đŒčđŒœ đŒœđŒ°đ„đŒŸđŒ°, 𐌾𐌰𐍂𐌮đŒč đˆđŒ°đ‚đŒŸđŒč𐍃 đŒŒđŒ°đŒČ đŒŒđŒčđŒžđŒ°đ‚đŒ±đŒ°đŒčđŒłđŒŸđŒ°đŒœ. 𐍃𐍉 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđŒ° đŒČđŒżđ„đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°đŒč đŒŸđŒ°đŒ· 447 đŒ»đŒ°đŒżđŒ±đŒ°đŒœđƒ đŒ·đŒ°đŒ±đŒ°đŒč𐌾.
Wbar green3.jpg
  • đŒč𐌾 𐍃𐌰đŒč𐍈đŒč𐍃 đ†đŒżđŒ»đŒ»đƒ đŒŒđŒŽđŒœđŒ°, 𐍃đŒčđŒœđ„đŒŽđŒčđŒœđ‰ đƒđŒ°đŒŒđŒ° đŒ·đŒ°đŒ»đŒ±đŒ° 𐍃𐌰đŒč𐍈đŒč𐍃?
  • 𐌮đŒč đŒŒđŒ°đŒœđƒ 𐌾𐌰𐌮đŒč đŒčđŒœ đŒœđŒ°đŒ·đ„ đŒ°đ‚đŒ±đŒ°đŒčđŒłđŒŸđŒ°đŒœđŒł, đŒŒđŒ°đŒč𐍃 𐌿𐍆𐍄𐍉 đŒŒđŒ°đŒč𐍃 𐌾đŒčđŒ”đŒŸđŒ°đŒœđŒł?
  • 𐌮đŒč đŒčđŒœ "The Simpsons" đŒČ𐌿𐌾 𐌰đŒčđŒœđŒ°đŒ·đŒ° đŒŒđŒ°đŒœđŒœđŒ° đŒŒđŒč𐌾 𐍆đŒčđŒŒđ† 𐍆đŒčđŒČđŒČđ‚đŒ°đŒŒ đŒč𐍃𐍄?

(đŒ°đŒ»đŒłđŒ°đŒč 𐍅𐌰đŒčđŒ·đ„đ‰đƒ | +)

Wbar green1.jpg
Article of the week Article of the week
Archaeological evidence of the Crimean Goths in Crimea
Map of Gothia – territory of the Crimean Goths

đŒș𐍂𐌮đŒčđŒŒđŒČđŒżđ„đŒ°đŒœđƒ

đŒčđŒŸđŒ° đ…đŒŽđƒđŒżđŒœ đŒČđŒżđ„đŒ°đŒœđƒ 𐌾𐍉𐌮đŒč đŒ±đŒ°đŒżđŒ°đŒčđŒłđŒŽđŒłđŒżđŒœ đŒ°đŒœđŒ° đŒș𐍂𐌮đŒčđŒŒđŒ° đŒŸđŒ°đŒ· đŒ±đŒčđŒ»đŒčđŒ±đŒżđŒœ đŒŸđŒ°đŒčđŒœđŒ°đ‚ đŒžđŒ°đŒœ 𐌾𐍉 đŒ°đŒœđŒžđŒ°đ‚đŒ° đ…đ‚đŒ°đ„đ‰đŒłđŒŽđŒłđŒżđŒœ đŒčđŒœ 𐍅đŒčđƒđ„đ‚đŒ°đŒ»đŒ°đŒœđŒł. đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ° đŒčđŒ¶đŒŽ 𐍅𐌰𐍃 𐍂𐍉𐌳đŒč𐌳𐌰 đŒ°đŒœđŒł 𐍃đŒčđŒ±đŒżđŒœđŒłđŒ°đ„đŒ°đŒčđŒ·đŒżđŒœđŒłđ‰ 𐌰đŒč𐌾𐌾𐌰𐌿 đŒ°đŒ·đ„đŒżđŒłđŒ°đ„đŒ°đŒčđŒ·đŒżđŒœđŒłđ‰ đŒŸđŒŽđ‚đŒ°đŒ·đŒżđŒœđŒł. 𐍃đŒč 𐍅𐌰𐍃 đŒČđŒ°đŒ»đŒŽđŒčđŒș𐌰, đŒč𐌾 đŒœđŒč đƒđŒ°đŒŒđ‰ 𐍃𐍅𐌮 đŒČ𐌿𐍄đŒč𐍃đŒș𐌰 đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°, 𐍂𐍉𐌳đŒč𐌳𐌰 đ†đ‚đŒ°đŒŒ đ…đŒżđŒ»đ†đŒčđŒ»đŒčđŒœ.

đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°

đŒș𐍂𐌮đŒčđŒŒđŒČđŒżđ„đŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ° 𐍅𐌰𐍃 đŒČ𐌰đŒčđ‚đŒŒđŒ°đŒœđŒč𐍃đŒș𐌰 đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°, 𐍂𐍉𐌳đŒč𐌳𐌰 đ†đ‚đŒ°đŒŒ đŒș𐍂𐌮đŒčđŒŒđŒČđŒżđ„đŒ°đŒŒ đŒ°đŒœđŒ° đŒș𐍂𐌮đŒčđŒŒđŒ°..


Wbar transp.gif
đŒșđŒżđŒœđŒŸđ‰đƒ đŒșđŒżđŒœđŒŸđŒ°
Wbar blue.jpg
đŒČđŒżđ„đŒ°đŒœđƒ
Gizur and the Huns.jpg

Only see squares? Download this font: Ulfilas (by Robert Pfeffer).

Don't speak Gothic? Gothic is an ancient East Germanic language spoken during the Dark Ages in Ukraine, Spain, Italy, and Aquitaine. It is the oldest Germanic language which we have a lot of knowledge of, and its vocabulary is highly similar to that of Old English. It is mostly known through a translation of the Bible made in the 4th century by Wulfila, an Ostrogothic bishop, but there are other writings in Gothic, such as a calendar, some records of financial transactions, and an explanation of the Bible known as the "Skeireins". The Skeireins is most likely written in native Gothic, and so it has a more complex structure than the Gothic Bible. Gothic is no longer spoken, and it has no descendants, but it can still be seen in Spanish, with words like "ganso" (goose), and in "Bagme Bloma", a poem by J.R.R. Tolkien written in a reconstructed form of Gothic.

Gothic is written in an alphabet of its own. You will find fonts here, keyboard help here, and transliteration rules here.


Wbar purple.jpg
 
Wbar purple.jpg
𐍅đŒčđŒșđŒčđ€đŒŽđŒłđŒŸđ‰đƒ đŒčđŒœ đŒ°đŒœđŒžđŒ°đ‚đŒ°đŒčđŒŒ đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđ‰đŒŒ