đŒ°đŒœđŒ°đƒđ„đ‰đŒłđŒŽđŒčđŒœđŒčđŒ»đŒ°đŒżđ†đƒ

𐌰𐍄 𐍅đŒčđŒșđŒčđ€đŒŽđŒłđŒŸđŒ°, 𐍃𐍉 𐍆𐍂đŒčđŒŸđ‰ 𐌮đŒČđŒș𐌮đŒčđŒșđŒ»đ‰đ€đŒŽđŒłđŒŸđŒ°
(đŒč𐍃 𐍄đŒčđŒżđŒ·đŒ°đŒœđŒ° đŒ·đŒč𐌳𐍂𐌮 đ†đ‚đŒ°đŒŒ Main Page)
Wbar transp.gif
qNews News

August, 19th, 2016: Many changes have been made. The built-in Skeirs font by Robert Pfeffer now only displays the Gothic Unicode, so that Roman text is displayed without the font. Thanks to Robert for adjusting the font to do this. Second, the User Interface translation for Gothic is opened up again, which we are currently fixing. There was an issue with the number of translation of Media wiki which is why it was locked. Third, we are working on a new dictionary. We're also correcting some of the Gothic on main pages.

March, 25th, 2016: All articles corrected with the exception of one. All front page articles are protected and 3 articles are added to the front page articles.

October 23th, 2015: Our Wikipedia got a huge clean-up: articles with mistakes got corrected and bad or unnecessary articles were removed.

Archive

đŒ·đŒ°đŒčđŒ»đŒ°, đŒ°đŒ»đŒ»đŒ° đŒ°đŒœđŒ° 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđŒ°đŒč
𐌾𐍉𐍃 𐍆𐍂đŒčđŒŸđ‰đŒœđƒ đŒČ𐌿𐍄đŒč𐍃đŒșđ‰đŒœđƒ 𐍆𐍂𐍉𐌳đŒčđŒ±đ‰đŒș𐍉𐍃.
488 đŒ»đŒ°đŒżđŒ±đ‰đƒ đŒČđŒżđ„đŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°đŒč
𐍅𐌰đŒčđŒ»đŒ° đŒ°đŒœđŒłđŒ°đŒœđŒŽđŒŒđŒ° 𐍃đŒčđŒŸđŒ°đŒč𐌾 đŒ°đŒœđŒ° đŒČ𐌿𐍄đŒč𐍃đŒșđŒ°đŒŒđŒŒđŒ° đŒżđƒđŒŒđŒŽđ‚đŒŸđŒ° 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđ‰đƒ, 𐍆𐍂𐍉𐌳đŒčđŒ±đ‰đŒș𐍉𐍃 đŒčđŒœ đŒœđŒ°đ„đŒŸđŒ°, 𐌾𐌰𐍂𐌮đŒč đˆđŒ°đ‚đŒŸđŒč𐍃 đŒŒđŒ°đŒČ đŒŒđŒčđŒžđŒ°đ‚đŒ±đŒ°đŒčđŒłđŒŸđŒ°đŒœ. 𐍃𐍉 𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđŒ° đŒČđŒżđ„đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°đŒč đŒŸđŒ°đŒ· 488 đŒ»đŒ°đŒżđŒ±đŒ°đŒœđƒ đŒ·đŒ°đŒ±đŒ°đŒč𐌾.
Wbar green3.jpg
  • đŒŒđŒ°đ‚đŒŽđŒč𐍃𐍄𐌰đŒčđ‚đŒœđ‰ đŒ·đŒ°đŒčđ‚đŒœđŒŽđŒčđŒœ đŒœđŒč đŒ·đŒ°đŒ±đŒ°đŒč𐌾?
  • 𐌾đŒčđƒđŒ·đŒżđŒœ đŒ±đ‰đŒș𐌰 ‱E‱ đŒ±đ‚đŒżđŒșđŒœđŒŽđŒč𐌾 𐌰đŒČđŒČđŒčđŒ»đŒč𐍃đŒș𐌰đŒčđŒ¶đ‰đƒ đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđ‰đƒ?
  • đƒđ…đŒ°đŒŒđŒŒđ‰đƒ đŒŒđŒ°đŒœđŒ°đŒČđŒčđŒ¶đ‰ đŒșđŒ°đŒ»đŒł đ…đŒ°đ„đ‰đŒœ 𐌾𐌰𐌿 đ…đŒ°đ‚đŒŒ đ…đŒ°đ„đ‰đŒœ đŒ·đŒ°đŒ»đŒłđŒ°đŒœđŒł?

(đŒ°đŒ»đŒłđŒ°đŒč 𐍅𐌰đŒčđŒ·đ„đ‰đƒ | +)

Wbar green1.jpg
đŒ»đŒ°đŒżđ†đƒ 𐍅đŒčđŒșđ‰đŒœđƒ đŒ»đŒ°đŒżđ†đƒ 𐍅đŒčđŒșđ‰đŒœđƒ

𐍃𐌰 đ‚đŒżđŒœđŒ°đƒđ„đŒ°đŒčđŒœđƒ 𐌾đŒč𐍃 𐍂𐌰𐌿đŒșđŒč𐍃

𐍃𐌰 đ‚đŒżđŒœđŒ°đƒđ„đŒ°đŒčđŒœđƒ 𐌾đŒč𐍃 𐍂𐌰𐌿đŒșđŒč𐍃 (𐍃𐍅: Rökstenen) đŒč𐍃𐍄 𐌰đŒčđŒœđƒ đŒŒđŒŽđ‚đŒč𐍃𐍄𐌰đŒčđŒ¶đŒŽ đ‚đŒżđŒœđŒ°đƒđ„đŒ°đŒčđŒœđŒŽ 𐍃𐍅𐌰đŒčđŒ·đŒ°đ‚đŒŽđŒčđŒșđŒč𐍃. đŒč𐍃 đŒ·đŒ°đŒ±đŒ°đŒč𐌾 𐌾𐌰𐍄𐌰 đŒ»đŒ°đŒČđŒČđŒč𐍃𐍄𐍉 đ‚đŒżđŒœđŒ°đŒŒđŒŽđŒ»đŒč 𐌾đŒč𐍃 𐍆𐌰đŒč𐍂𐍈𐌰𐌿𐍃 đŒŒđŒč𐌾 760 đŒ±đŒ°đŒœđŒłđ…đ‰đŒŒ. 𐍃𐌰 𐍃𐍄𐌰đŒčđŒœđƒ đƒđ„đŒ°đŒœđŒłđŒč𐌾 đŒčđŒœ đŒ·đŒ°đŒčđŒŒđŒ° 𐍂𐌰𐌿đŒș𐍃 (𐍃𐍅. Rök) đŒčđŒœ đŒ°đŒżđƒđ„đ‚đŒ°đŒŒđŒŒđŒ° đŒČđŒ°đŒżđ„đŒ°đŒ»đŒ°đŒœđŒłđŒ°, 𐍃𐍅𐌰đŒčđŒ·đŒ°đ‚đŒŽđŒčđŒșđŒŸđŒ°.

đŒč𐍃 đŒč𐍃𐍄 382 cm đŒ·đŒ°đŒżđŒ·đƒ, 138 cm đŒ±đ‚đŒ°đŒč𐌾𐍃 đŒŸđŒ°đŒ· 19 𐌳𐌿 43 cm 𐌳đŒčđŒČ𐍂𐍃.

𐍃𐌰 đ‚đŒżđŒœđŒ°đƒđ„đŒ°đŒčđŒœđƒ 𐌾đŒč𐍃 𐍂𐌰𐌿đŒșđŒč𐍃

𐍃𐍀đŒčđŒ»đŒ» 𐌾đŒč𐍃 𐍃𐍄𐌰đŒčđŒœđŒč𐍃

đŒč𐍃 𐌿𐍂𐍂đŒčđƒđŒ°đŒœđƒ 𐍅𐌰𐍃 đŒčđŒœ đŒ°đŒœđŒ°đƒđ„đ‰đŒłđŒŽđŒčđŒœđŒ°đŒč 𐌾đŒč𐍃 đŒœđŒčđŒżđŒœđŒłđŒčđŒœđƒ đŒŸđŒŽđ‚đŒ°đŒ·đŒżđŒœđŒłđŒč𐍃. 𐍃𐍉 đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ° đŒč𐍃𐍄 𐍆𐌰đŒčđ‚đŒœđŒŸđŒ° đŒŸđŒ°đŒ· 𐍃𐍉 𐍅𐌰𐌿𐍂𐌳𐌮đŒč đŒ”đŒč𐌾đŒč𐌾 𐌾𐌰𐍄𐌮đŒč 𐌾đŒč𐌿𐌳𐌰𐍂𐌮đŒčđŒș𐍃 đŒČđŒ°đƒđ…đŒ°đŒ»đ„ 𐍆𐌰𐌿𐍂 đŒœđŒčđŒżđŒœ đŒ°đŒ»đŒłđ‚đŒ°. 𐌾𐌰𐍄𐌰 đŒœđŒ°đŒŒđ‰ 𐌾đŒč𐍃 𐍃𐍄𐌰đŒčđŒœđŒč𐍃 đŒč𐍃𐍄 đŒœđŒč𐍅đŒč đŒŸđŒ°đŒ· đŒ”đŒčđŒŒđŒč𐌾 đ†đ‚đŒ°đŒŒ đŒœđŒ°đŒŒđŒœđŒ°đŒŒ 𐌾đŒč𐍃 đŒ·đŒ°đŒčđŒŒđŒč𐍃 𐍂𐌰𐌿đŒș𐍃. 𐌾𐌰𐍄𐌰 đŒœđŒ°đŒŒđ‰ 𐍂𐌰𐌿đŒș𐍃 đŒ”đŒčđŒŒđŒč𐌾 đŒŸđŒ°đŒ· đ†đ‚đŒ°đŒŒ đŒžđŒ°đŒŒđŒŒđŒ° 𐍃𐍄𐌰đŒčđŒœđŒ°, 𐍃𐌰𐌮đŒč 𐌰đŒčđŒœđƒ 𐍂𐌰𐌿đŒș𐍃 đŒč𐍃𐍄.


Wbar transp.gif
đŒșđŒżđŒœđŒŸđ‰đƒ đŒșđŒżđŒœđŒŸđŒ°
Wbar blue.jpg
đŒČđŒżđ„đŒ°đŒœđƒ
Gizur and the Huns.jpg

Only see squares? Download this font: Ulfilas (by Robert Pfeffer).

Don't speak Gothic? Gothic is an ancient East Germanic language spoken during the Dark Ages in Ukraine, Spain, Italy, and Aquitaine. It is the oldest Germanic language which we have a lot of knowledge of, and its vocabulary is highly similar to that of Old English. It is mostly known through a translation of the Bible made in the 4th century by Wulfila, an Ostrogothic bishop, but there are other writings in Gothic, such as a calendar, some records of financial transactions, and an explanation of the Bible known as the "Skeireins". The Skeireins is most likely written in native Gothic, and so it has a more complex structure than the Gothic Bible. Gothic is no longer spoken, and it has no descendants, but it can still be seen in Spanish, with words like "ganso" (goose), and in "Bagme Bloma", a poem by J.R.R. Tolkien written in a reconstructed form of Gothic.

Gothic is written in an alphabet of its own. You will find fonts here, keyboard help here, and transliteration rules here.


Wbar purple.jpg
 
Wbar purple.jpg
𐍅đŒčđŒșđŒč𐍀𐌰đŒčđŒłđŒŸđ‰đƒ đŒčđŒœ đŒ°đŒœđŒžđŒ°đ‚đŒ°đŒčđŒŒ đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđ‰đŒŒ