𐌲𐍉𐌸𐌴𐌹𐌽𐍃 𐌻𐌰𐍄𐌹𐌽𐌹𐍃𐌺𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰

𐌰𐍄 𐍅𐌹𐌺𐌹𐍀𐌴𐌳𐌾𐌰, 𐍃𐍉 𐍆𐍂𐌹𐌾𐍉 𐌴𐌲𐌺𐌴𐌹𐌺𐌻𐍉𐍀𐌴𐌳𐌾𐌰
Aúgustāles Alhs

Goþeins Latiniskarazda aíþþáu Gōdaleiks Latiniskarazda, was razda Rumōns Þiudawaíhts-uh Rumōns Reiki. Latinisks Latinitas jah Latine "in goþs Latinisks" háit. Brukjans Rumōneis swah lingua Latina jah sermo Latinus swah (Krekarazda, Gutiskarazda (þan-uh Fruma-Þiudiskarazda) Latiniskarazda ga-skeirjan, sermo vulgaris swah managei un-us-láisiþs, (Ga-máins-Latiniska) máizuh þan. Gōdaleiks Latiniskarazda ita swa waúrda-huzd Xristahs wans, swah Xristahs aír qiþans Ga-máins-Latiniskōs sind.

Fri-Sahts:

MARCVS•PATRI•LIBRVM•DAT = "Markus fadr bōkōs gibiþ."

CAESARIS•ASTRVM = "Káisaris staírnō" aíþþáu "Staírnō Káisaris."

VIR•EST•IN•FORO = "Manna ist in maþla."

Frums Áineis:

   ARMA•VIRVMQVE•CANŌ•TRŌIAE•QVĪ•PRĪMVS•ABŌRĪS
   ĪTALIAM•FĀTŌ•PROFVGVS•LĀVĪNAQVE•VĒNIT
   LĪTORA•MVLTVM•ILLE•ET•TERRĪS•IACTĀTVS•ET•ALTŌ
   VĪ•SVPERVM•SAEVAE•MEMOREM•IVNŌNĪS•OBĪRAM
   Sarwa manna-uh siggwa, Ilionis ƕō, firsts staþa 
   Itālja draif qisteins-bi þliuh Lāweina-uh qam jah diups
   iupana grimmis Iunōns faúra-mōþs.